วันแรกของ 7 วันอันตราย โคราช บาดเจ็บ 4 ยังไม่มีผู้เสียชีวิต

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

วันแรกของ 7 วันอันตราย จังหวัดนครราชสีมา มีผู้บาดเจ็บ 4 ราย แต่ยังไม่มีผู้เสียชีวิต วันนี้ (11 เม.ย.52) เวลา 09.30 น. นายชาญวิทย์ วสยางกูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2552 ณ ห้องประชุมมูลนิธิท้าวสุรนารี ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา เพื่อปฏิบัติตามแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2552 รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า วันที่ 10 เมษายน 2552 ช่วงเวลา 00.01 น. 24.00 น. จังหวัดนครราชสีมา ได้ตั้งจุดตรวจในเขตจังหวัด รวม 96 จุด พบมีแอลกอฮอล์เกินปริมาณที่กำหนด 26 คน ไม่มีใบอนุญาตขับขี่ จำนวน 861 คน ไม่สวมหมวกนิรภัย 1,354 คน รถจักรยาน์ไม่ปลอดภัย 642 คน ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย 561 คน ใช้ความเร็วเกินกำหนด 58 คน โดยมีผู้ปฏิบัติหน้าที่ตั้งจุดตรวจ จำนวน 3,042 คน รวมผู้กระทำผิด จำนวน 3,502 คน รวมเรียกตรวจ จำนวน 17,067 คน จังหวัดนครราชสีมาได้ประสานอำเภอในพื้นที่ โดยเฉพาะอำเภอปากช่อง สีคิ้ว สูงเนิน ขามทะเลสอ ให้จัดหาห้องน้ำเพิ่มเติม เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้เดินทาง เนื่องจากห้องน้ำตามสถานีบริการน้ำมันในช่วงขาขึ้นจากกรุงเทพฯ นครราชสีมา และยังได้มีการเปิดช่องทางพิเศษจากรอยต่อระหว่างจังหวัดสระบุรี ไปจนถึงฟาร์มโชคชัย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่เวลา 00.45 น. ของวันที่ 11 เมษายน 2552 โดยจะเปิดช่วงละประมาณ 15 20 นาที นางปิยะฉัตร อินทรสว่าง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า ช่วงวันที่ 10 เมษายน 2552 เวลา 00.10 น. 24.00 น. ได้รับรายงานว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา รวม 4 ครั้ง พฤติกรรมเสี่ยงและสาเหตุ คือ เมาสุรา มีสิ่งกีดขวางบนถนน และทัศนวิสัยไม่ดี ประเภทยานพาหนะที่เกิดเหตุสูงสุด ได้แก่ รถจักรยานยนต์ 2 คัน ประเภทถนนที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ ถนนใน อบต./หมู่บ้าน และถนนกรมทางหลวง ยังไม่มีผู้เสียชีวิต มูลค่าความเสียหายประมาณ 49,000 บาท