รายงานพิเศษ : สงกรานต์...ประเพณีไทยในมาเลเซีย

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ชุมชนบ้านตาเซะ ตั้งอยู่ในตำบลเปิงกาลันฮูลู อำเภอฮูลูเปรัค รัฐเปรัค ห่างจากด่านชายแดน อ.เบตง จ.ยะลา เข้าไปยังประเทศมาเลเซีย เพียง 10 กิโลเมตร ซึ่งในตำบลเปิงกาลันฮูลูนั้น มีอยู่ 4 หมู่บ้านใหญ่ ที่น่าจะเรียกได้ว่า เป็นชุมชนคนไทย คือ บ้านตาเซะ บ้านน้ำไทร บ้านปลง และบ้านควนสู ทั้ง 4 หมู่บ้านมีคนเชื้อสายไทยอยู่ถึงร้อยละ 95 ราว 400 หลังคาเรือน หรือกว่า 2,000 คน สภาพโดยทั่วไปของหมู่บ้านแห่งนี้มีบ้านเรือนปลูกติดๆ กันเป็นชุมชนขนาดใหญ่ มีทั้งบ้านเก่าและใหม่เรียงรายสลับกันไปตามแนวถนนที่ตัดผ่านหมู่บ้าน และวัดอีก 3 แห่ง นายบรรเทิง โพธิ์แก้ว กำนันตำบลเปิงกาลันฮูลู หรือที่คนในพื้นที่อำเภอเบตงเรียกกันติดปากว่า กำนันเทิง บ้านตาเซะ ได้เล่าถึงความเป็นมาของชุมชนชาวมาเลเซียเชื้อสายไทยแห่งนี้ว่า เมื่อก่อนดินแดนแถบนี้เป็นอาณาเขตของประเทศไทย แต่ต่อมาต้องสูญเสียดินแดนในยุคล่าอาณานิคม ทว่าก็ยังมีคนทยอยู่อาศัยต่อเนื่องมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายาย ต่อเมื่อมาเลเซียได้รับเอกราช คนไทยที่นี่จึงต้องกลายเป็นพลเมืองของประเทศมาเลเซียไปโดยปริยาย แต่วิถีชีวิตของชาวบ้านที่หมู่บ้านคนไทย หรือที่คนมาเลเซียเชื้อสายอื่นๆ เรียกพวกเราว่า "เซียม ก็ยังคงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมเหมือนกับคนไทยในฝั่งประเทศไทยแทบทุกอย่าง เรานับถือศาสนาพุทธ รู้ภาษาไทย ใช้ภาษาไทยกันในชุมชน มีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจและเป็นสถานที่เรียนภาษาไทย ของเด็กๆ ชาวบ้านมีประเพณีต่างๆ ตามวิถีที่ชาวพุทธควรปฏิบัติ มีการทำบุญในวันสำคัญๆ ทั้งประเพณีสงกรานต์ ทำบุญเดือนสิบ และประเพณีชักพระ พวกเรายึดถือกันมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ โดยเฉพาะประเพณีสงกรานต์ทางเราก็จัดในวันที่ 13 เมษายน เช่นกัน ซึ่งประเพณีวันสงกรานต์ได้สืบสานกันมาช้านาน โดยมีกิจกรรมทำบุญตักบาตร รวมทั้งสรงน้ำพระเพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสขึ้นปีใหม่ของไทย นอกจากนี้ก็จะเป็นวันรดน้ำขอพรจากคุณพ่อคุณแม่และญาติพี่น้องและผู้ใหญ่ที่เคารพ การปล่อยนกปล่อยปลา ก่อเจดีย์ทราย การสาดน้ำ และการเล่นกีฬาพื้นบ้านของไทย กำนันเทิง บอกอีกว่า คนที่นี้สวนใหญ่มีญาติพี่น้องอยู่ในประเทศไทย ทุกๆ ปีหากมีวันหยุดยาว พวกเขาจะกลับไปเยี่ยมญาติที่ฝั่งไทยเสมอแม้ทุกคนจะเป็นพลเมืองของประเทศมาเลเซีย แต่ก็ยังรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนไทย เหมือนคนไทยในฝั่งไทย คนที่นี่ชอบติดตามข่าวสารจากทีวีในประเทศไทย ทำให้คนที่นี่รู้เรื่องราวของเมืองไทยแทบทุกเรื่อง โดยเฉพาะเรื่องการเมืองและเหตุการณ์ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่หลายคนในหมู่บ้านยังคงเป็นห่วง และเข้าใจการทำงานของภาครัฐเป็นอย่างดี ทั้งนี้เพราะเราก็รักเมืองไทย และรักในหลวงเหมือนคนไทยทุกคน