อบจ. ระนอง จัดงานวันผู้สูงอายุและรดน้ำขอพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง จัดงานวันผู้สูงอายุและรดน้ำขอพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ เมื่อเช้าวันนี้(11 เม.ย.52) องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง ได้จัดกิจกรรมเนื่องวันผู้สูงอายุ และรดน้ำขอพร เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ โดยมีพระราชรณังคมุนี เจ้าคณะจังหวัดระนอง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายวันชาติ วงษ์ชัยชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ที่โรงยิมสนามกีฬากลางจังหวัดระนอง เพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีระลึกถึงพระคุณของผู้สูงอายุ และสืบสานประเพณีอันดีงาม โดยจัดให้มีพิธีทางศาสนา พระสงฆ์ 9 รูปเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล ผู้ว่าราชการอ่านสารของนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันสงกรานต์ สรงน้ำพระพุทธสิหิงค์ รดน้ำขอพรจ้าคณะจังหวัดระนอง รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ และรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดระนองและภริยา มีผู้สูงอายุจากทุกอำเภอ จำนวน 700 คน เข้าร่วมพิธี

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง