กองทัพภาคที่ 2 ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลและรดน้ำขอรับพรจากผู้ใหญ่

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กองทัพภาคที่ 2 ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลและรดน้ำขอรับพรจากผู้ใหญ่ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2552 วันนี้ (10 เม.ย.52) เวลา 07.00 น. พลโท วิบูลย์ศักดิ์ หนีพาล แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ และพิธีขอรับพรจากผู้บังคับบัญชาเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2552 ณ พุทธศาสนาสถานค่ายสุรนารี และสโมสรร่วมเริงไชย ค่ายสุรนารี อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา ประเพณีสงกรานต์ เป็นประเพณีที่เก่าแก่ของเราชาวไทย และถือว่าเป็นวันขึ้นไปใหม่ของชาวไทยด้วย หรือแม้แต่ประชาชนในแถบอินโดจีน ได้แก่ ลาว เขมร พม่า มอญ ลังกา และคนในสิบสองปันนาในจีน เป็นต้น ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2483 จอมพล ป.พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี ได้ประกาศให้วันที่ 1 มกราคม เป็นวันขึ้นปีใหม่ ตามแบบสากลตะวันตกมาจนทุกวันนี้ อย่างไรก็ตามคนไทยเรายังยึดถือเอาวันที่ 13 เมษายน เป็นวันขึ้นไปใหม่อยู่ ซึ่งในปีนี้ กองทัพภาคที่ 2 ได้นำกำลังพลและครอบครัว ประกอบพิธีทำบุญและรดน้ำขอพรจากผู้หลักผู้ใหญ่เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต อีกทั้งได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตาต่อผู้มีพระคุณ สร้างความรักสามัคคีให้เกิดขึ้นในหมู่คณะ สืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามไว้ตลอดไป