คณะรัฐมนตรีกัมพูชาประชุมครบองค์เพื่อพิจารณาร่างกฎหมายและพระราชกฤษฎีกาหลายฉบับ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

คณะรัฐมนตรีของกัมพูชาประชุมครบองค์คณะเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา โดยมีสมเด็จฮุนเซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชาเป็นประธานเพื่อพิจารณาร่างกฎหมายและพระราชกฤษฎีกาหลายฉบับ รายงานข่าวจากที่ประชุมกล่าวว่า ร่างพระราชกฤษฎีกาเกี่ยวกับการประกันความปลอดภัยสาธารณะซึ่งกระทรวงการคลังและเศรษฐกิจเป็นผู้ร่าง มีจุดประสงค์เพื่อดำเนินการตามแผนการสร้างชุมชนปลอดภัยในอนาคตอันใกล้ในกัมพูชา ส่วนร่างกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมกฎหมายการจัดการคลังปี 2552 ตามที่สมเด็จฮุนเซนเป็นผู้เสนอ มีจุดมุ่งหมายเพื่อจัดหาเงินทุนพิเศษสำหรับรัฐบาลในการสนับสนุนการพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรในประเทศ นอกจากนี้คณะรัฐมนตรีกัมพูชายังได้อนุมัติ ร่างพระราชกฤษฎีกาเกี่ยวกับกระบวนการวางแผนการใช้ที่ดินในชุมชน ซึ่งกระทรวงการจัดการที่ดิน เขตเมืองและการก่อสร้างเป็นผู้ร่างเสนอด้วย.