รพ.สงขลา จัดกิจกรรม " ครอบครัวคนไร้พุง

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

โรงพยาบาลสงขลา จัดกิจกรรม " ครอบครัวคนไร้พุง นายปรีชา วงศ์ศิลารัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงขลา เปิดเผยกับ ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา ว่า คณะกรรมการเครือข่าย และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ โรงพยาบาลสงขลาได้จัดกิจกรรม " ครอบครัวคนไร้พุง ตามโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพุ่มสิทธิสวัสดิการข้าราชการ และสิทธิประกันสังคม ของโรงพยาบาลสงขลา ประจำปี 2551 เพื่อติดตามประเมินผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ในวันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2552 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงยิม ฯ สนามกีฬาติณสูลานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยการจัิจกรรม "ครอบครัวคนไร้พุง ในครั้งนี้ มีกิจกรรมที่สำคัญๆ ได้แก่ เดิน 9,999 ก้าว เพื่อสุขภาพ การแข่งขันกีฬาพื้นบ้านเพื่อความสามัคคี และพิธีมอบรางวัล " ต้นแบบคนไร้พุง แก่ผู้ผ่านการประเมิน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง