ตร.สุราษฎร์ฯ กำหนดเส้นทางเดินรถใหม่รับงานสมโภชศาลหลักเมือง

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ตำรวจภูธรเมืองสุราษฎร์ธานี กำหนดเส้นทางเดินรถใหม่รับงานสมโภชศาลหลักเมือง งานสงกรานต์และงานกาชาด พ.ต.อ.พรศักดิ์ นวนหนู ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้จัดงานสมโภชศาลหลักเมือง งานสงกรานต์และงานกาชาด ประจำปี 2552 ระหว่างวันที่ 7-15 เมษายน นี้ ณ บริเวณริมเขื่อนแม่น้ำตาปี สนามข้างโรงแรมวังใต้และเกาะลำพู เขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เพื่อความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจร สภ.อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จึงกำหนดเส้นทางเดินรถใหม่ในช่วงเวลาดังกล่าวดังนี้ ถนนหน้าเมือง ตั้งแต่สี่แยกวัดโพธิ์ ถึงสามแยกถนนท่าฉาง ห้ามเดินรถทุกชนิด ถนนหน้าเมือง ตั้งแต่สามแยกดับเพลิง ถึง สี่แยกแกรนด์ซิตี้ ให้เดินรถทางเดียว ถนนหน้าเมือง ตั้งแต่สามแยกดับเพลิง ถึงสามแยกถนนท่าฉาง ให้เดินรถทางเดียว ถนนหน้าเมือง ฝั่งสถานีตำรวจภูธรเมืองสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่สามแยกถนนท่าฉาง ถึง ใต้สะพานข้ามแม่น้ำตาปี ห้ามจอดรถทุกชนิด ถนนท่าฉาง ตั้งแต่สามแยกตัดกับถนนหน้าเมือง ถึงสามแยกตัดกับถนนตลาดใหม่ ให้เดินรถทางเดียว ถนนท่าฉาง ฝั่งสถานีตำรวจภูธรเมืองสุราษฎร์ธานี ห้ามจอดรถทุกชนิด ถนนตลาดใหม่ ตั้งแต่สี่แยกเมืองใต้ ถึงสามแยกบ้านพักผู้พิพากษาหัวหน้าศาล ให้เดินรถทางเดียว ถนนชนเกษม ตั้งแต่สี่แยกแกรนต์ซิตี้ ถึงสี่แยกเมืองใต้ ให้เดินรถทางเดียว ถนนชนเกษม ตั้งแต่สี่แยกแกรนต์ซิตี้ ถึงแยกนริศ ให้เดินรถทางเดียว ถนนปรีดาราษฎร์ ตั้งแต่สามแยกอักษรทอง ถึง สามแยกประสิทธิ์ ให้เดินรถทางเดียว ถนนศรีสุราษฎร์ ตั้งแต่สามแยกบ้านผู้พิพากษาหัวหน้าศาล ถึงสามแยกดับเพลิงให้เดินรถทางเดียว เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน งานจราจรสถานีตำรวจภูธรเมืองสุราษฎร์ธานี ใคร่ขอให้ผู้ใช้รถใช้ถนนปฎิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 0-7721-0239