ร้อยเอ็ด จัดตั้งศูนย์ร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2552

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดร้อยเอ็ด จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2552 เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมีความปลอดภัยในการเดินทาง นายชิดพงศ์ ฤทธิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของทุกปี มีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน และเป็นช่วงที่ประชาชนใช้รถใช้ถนนกันเป็นจำนวนมาก มักเกิดอุบัติเหตุสูงกว่าปกติหลายเท่า จังหวัดร้อยเอ็ดจึงได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2552 ระหว่างวันที่ 10-16 เมษายน 2552 รวม 7 วัน ที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อเตรียมความพร้อมและซักซ้อมการปฏิบัติของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมีความปลอดภัยในการเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2552 ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิผล