กปภ. ติดตั้งเครื่องประปาหยอดเหรียญ ร่วมฉลองเทศกาลสงกรานต์ปี 2552

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

การประปาส่วนภูมิภาค ติดตั้งเครื่องประปาหยอดเหรียญ ก๊อกน้ำชั่วคราว ประปาหยาดฝน ประปาน้ำหอม และประปาท่อธาร บริการประชาชนและนักท่องเที่ยวช่วงสงกรานต์ นายทศพล ทิพรส รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 2) รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ. กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของทุกปี จะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเดินทางไปร่วมฉลองสงกรานต์ที่สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ เป็นจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อรวมสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาร่วมงานในปีนี้ สำนักงานประปาในสังกัด กปภ. ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ท่องเที่ยวในทุกภูมิภาค จึงได้นำเครื่องประปาหยอดเหรียญ ก๊อกน้ำชั่วคราว ประปาหยาดฝน ประปาน้ำหอม และประปาท่อธาร ไปติดตั้งให้บริการแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน แพร่ น่าน ลำปาง พะเยา แม่ฮ่องสอน ชลบุรี และขอนแก่น เป็นต้น ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามของประเพณีสงกรานต์ด้วยการเล่นอย่างระมัดระวังไม่ใช้ความรุนแรง