กสร.เตือนนายจ้าง อนุญาตให้ลูกจ้างกลับภูมิลำเนาช่วงสงกรานต์

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ออกประกาศเตือนนายจ้าง อนุญาตให้ลูกจ้างกลับภูมิลำเนาช่วงสงกรานต์ นางอัมพร นิติสิริ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) ได้ลงนามในประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องขอความร่วมมือสถานประกอบกิจการให้หยุดงานในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยมีเนื้อหาระบุว่า ในวันที่ 13-15 เมษายน เป็นวันสงกรานต์ ซึ่งสถานประกอบการส่วนใหญ่ได้ประกาศให้เป็นวันหยุดตามประเพณี ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 เพื่อให้ลูกจ้างได้ใช้ช่วงวันหยุดเดินทางกลับไปเยี่ยมครอบครัว ณ ภูมิลำเนาและทำกิจกรรมกับครอบครัว ดังนั้น กสร.จึงขอความร่วมมือ ให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างได้หยุดในช่วงเทศกลางสงกรานต์ระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน 2552 กรณีสถานประกอบกิจการกำหนดให้วันที่ 11 และ 12 เมษายน เป็นวันหยุดประจำสัปดาห์ ขอให้จัดให้ลูกจ้างได้มีวันหยุดต่อเนื่อง สำหรับงานขนส่งทางบก นายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้าง ซึ่งทำหน้าที่ขับขี่ยานพาหนะทำงานไม่เกินวันละ 8 ชั่วโมง หากจะให้ทำงานล่วงเวลาต้องไม่เกินวันละ 2 ชั่วโมง โดยได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากลูกจ้าง และในวันทำงานถัดไปห้ามมิให้นายจ้างให้ลูกจ้างเริ่มต้นทำงานก่อนครบเวลา 10 ชั่วโมง ส่วนการเดินทางกลับภูมิลำเนาขอให้ลูกจ้างใช้ความระมัดระวังในการขับขี่ยานพาหนะ ไม่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ขณะเดินทาง

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด