สธ.ใช้ฤกษ์วันอนามัยโลกเริ่มเดินหน้า 4 นโยบายหลักเตรียมรับมือภัยพิบัติธรรมชาติ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงสาธารณสุข ใช้ฤกษ์วันอนามัยโลกเริ่มเดินหน้า 4 นโยบายหลักเตรียมรับมือภัยพิบัติธรรมชาติที่ทวีความรุนแรงขึ้นทั่วโลก ย้ำ หากไม่เร่งปรับปรุงสถานพยาบาลอาจรับมือการรักษาผู้ป่วยจำนวนมากในภาวะฉุกเฉินไม่ได้ นายแพทย์ปราชญ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ในวันอนามัยโลกปีนี้กระทรวงสาธารณสุขจะเดินหน้าพัฒนาสถานพยาบาลทั่วประเทศให้ได้มาตรฐาน สมดังคำขวัญที่องค์การอนามัยโลกตั้งไว้ให้สำหรับปีนี้ว่า "โรงพยาบาลพร้อม คุ้มครองทุกชีวิต ในภาวะวิกฤตฉุกเฉินหรือ " Save Live. Make Hospital Safe in Emergency จากแนวโน้มสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วโลกจะเห็นว่าเกิดขึ้นบ่อยครั้ง โดยเฉพาะภัยธรรมชาติ ล่าสุดที่ประเทศอิตาลีเกิดเหตุแผ่นดินไหวทำให้มียอดผู้เสียชีวิตกว่าร้อยคน ซึ่งองค์การอนามัยโลกรายงานว่ามีภัยธรรมชาติเกิดขึ้นทั่วโลก 321 เหตุการณ์ มีผู้เสียชีวิต 235,816 คน โดยพบว่าการตายจากสาเหตุนี้เพิ่มขึ้นกว่า 4 เท่าตัวในรอบ 7 ปีมานี้ อาทิ กรณีไซโคลนนาร์กิสที่พม่า มีคนสูญหายเสียชีวิต 138,366 คน แผ่นดินไหวที่จีน มีผู้เสียชีวิต 87,476 คน ทำให้เกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจ 85,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ นอกจากนี้ยังมีโรคระบาดเกิดขึ้นในรอบ 12 เดือนปี 2551 อีก 162 ครั้ง ใน 75 ประเทศทั่วโลก หากเหตุการณ์ฉุกเฉินนั้นมีผลต่อสถานบริการสุขภาพและบุคลากรสุขภาพซึ่งเป็นที่พึ่งยามเจ็บป่วยของประชาชน จะสร้างความเสียหายเป็นอันมาก เนื่องจากสถานบริการสุขภาพและบุคลากรสาธารณสุขเป็นปราการด่านแรกที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับประชาชนในระหว่างการเกิดภัยพิบัติ เช่น การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บผู้ป่วย การป้องกันโรค และการดูแลรักษา นายแพทย์ปราชญ์ กล่าวด้วยว่า กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายหลัก 4 เรื่องใหญ่ ที่จะใช้รับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินคือการออกแบบโครงสร้างสถานพยาบาลทุกแห่งต้องมั่นคง ,การประเมินความเสี่ยงภัยอย่างต่อเนื่อง ,ให้สถานพยาบาลทุกแห่ง จัดทำแผนรับมืออุบัติภัย และมีการซักซ้อมปฏิบัติให้เกิดความคล่องตัว และมีระบบเครือข่ายประสานงาน สนับสนุนการช่วยเหลือกรณีเกินขีดความสามารถของสถานบริการสุขภาพ ขณะเกิดภาวะวิกฤต

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด