สนช.จับมือ 7 ประเทศ จัดประชุมใหญ่พลาสติกชีวภาพ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ร่วมกับ ประเทศชั้นนำ 7 ประเทศ จัดประชุมใหญ่พลาสติกชีวภาพ หวังสร้างโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพแห่งที่ 2 ของโลก ดร.ศุภชัย หล่อโลหการ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า ในวันที่ 24 เมษายนนี้ สนช.ได้ร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทย และอีก 7 ประเทศชั้นนำด้านการผลิตพลาสติกชีวภาพ อาทิ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น เยอรมัน เกาหลีใต้ เตรียมจัดการประชุมเรื่อง "โอกาสของประเทศไทยสู่การเป็นผู้นำด้านพลาสติก ที่โรงแรมคอนราด เพื่อศึกษาความก้าวหน้าพลาสติกชีวภาพ สร้างโอกาสการลงทุนในประเทศไทย รวมทั้งสร้างความตื่นตัวพลาสติกชีวภาพระดับภูมิภาค โดยการประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.มาร์ค เวอร์บลัคเก้น ประธานกรรมการบริหารของ บริษัท เนเจอร์เวิร์ค จำกัด สหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นประเทศเดียวที่ผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพจากข้าวโพด โดยมีมูลค่าการผลิตปีละ 100,000 ตันต่อปี ทั้งนี้ ดร.มาร์ค เห็นว่าประเทศไทยมีศักยภาพเพียงพอในการสร้างโรงงานผลิตพลาสติกชีวภาพแห่งที่ 2 ของโลกได้ เนื่องจากประเทศไทยจัดทำแผนที่นำทางการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ ที่แสดงถึงการใส่ใจของปัญหาสิ่งแวดล้อม และยังมีแหล่งวัตถุดิบชีวมวลที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยเฉพาะมันสำปะหลัง ซึ่งมีศักยภาพด้านอุตสาหกรรมอย่างเพียงพอ อย่างไรก็ตาม การก่อสร้างโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพอยู่ระหว่างประสานกับภาคเอกชนต่างๆ อาทิ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด ซึ่งคาดว่าจะสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จประมาณ 3-5 ปี ภายใต้งบประมาณ 1,000 ล้านบาท