กาฬสินธุ์ จัดอบรมสามล้อเครื่องรับนักท่องเที่ยวเทศกาลสงกรานต์เน้นเมาไม่ขับ ไม่ฉวยโอกาสขึ้นค่าโดยสาร

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ พร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมบูรณาการจัดกิจกรรมตามโครงการเจ้าบ้านที่ดีแรลลี่สามล้อมเครื่องและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปี 2552 วันนี้ (7 เม.ย.) ที่หอประชุมธรรมาภิบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยกิจกรรมภาคเช้า สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ นำผู้ถูกคุมประพฤติประเภทคดีขับรถขณะมึนเมาสุรา จำนวน 200 คน เข้าร่วมรับการอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น, ความปลอดภัยทางถนน (ลดอุบัติเหตุ) และคุณธรรมจริยธรรมการเป็นเจ้าบ้านที่ดี สำหรับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สามล้อเครื่อง โดยวิทยากรจากสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์, สถานีตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ และสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานขอนแก่น ตามลำดับ เพื่อปลูกจิตสำนึกกระตุ้นเตือนให้ผู้ถูกคุมความประพฤติและประชาชนทั่วไปไม่ขับขี่รถขณะมึนเมาสุราในการใช้รถ ใช้ถนนร่วมกับผู้อื่นด้วยความระมัดระวังอย่างมีสติ และเป็นการลดอุบัติเหตุและลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้รถ ใช้ถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ อันจะก่อให้เกิดการบังคับใช้กฎหมายแก่ผู้ฝ่าฝืนอย่างจริงจัง และเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ก่อเกิดสัมฤทธิ์ผลด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วน รวมทั้งผู้ถูกคุมประพฤติที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งจะเป็นแรงผลักดันให้จังหวัดกาฬสินธุ์ปลอดจากอุบัติเหตุจราจร เป็นเมืองน่าอยู่ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินช่วงเทศกาลดังกล่าว และทำให้คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วยการสร้างรอยยิ้มการท่องเที่ยวและม่วนชื่นกันอย่างถ้วนหน้าในการกลับบ้านสงกรานต์ เมือบ้านปลอดภัย เพราะไร้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และกิจกรรมภาคบ่าย โดยพิธีเปิดโครงการและปล่อยขบวนแรลลี่สามล้อเครื่อง โดยมี นายสุวิทย์ สุบงกฎ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปล่องขบวนแข่งขันแรลลี่สามล้อเครื่อง โดยมีจุดปล่อยและสิ้นสุดที่บริเวณหอประชุมธรรมาภิบาลเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ซึ่งถือเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่รณรงค์ให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์มีคุณธรรม จริยธรรม การเป็นเจ้าบ้านที่ดีและการขับขี่ปลอดภัยใส่ใจจราจรไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระหว่างขับรถหรือเมาไม่ขับ และเป็นการส่งเสริมรณรงค์ในการลดอุบัติเหตุทางถนน ปี 2552