รองนายกฯ เปิดการประชุมรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 44 ที่ จ.ภูเก็ต

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการประชุมรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 44 ที่จังหวัดภูเก็ต นายกอร์ปศักดิ์ สภาวสุ รองนายกรัฐมนตรี เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 44 จากนั้นได้กล่าวสุนทรพจน์เปิดการประชุมว่า การประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 44 และการประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียน ครั้งที่4 นั้นต่างมีเป้าหมายเดียวกัน คือ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาการศึกษาและฝึกอบรมที่นับเป็นกลไกสำคัญในการขจัดความยากจน ส่งเสริมความมั่นคง และช่วยให้ประชาชนทุกคนมีความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงของโลกได้ดียิ่งขึ้น ขณะเดียวกันประเทศไทยยังเป็นส่วนหนึ่งของภูมิภาคที่ต้องประมสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาและให้เข้าถึงกลุ่มคนที่ขาดโอกาสได้เข้าถึงการศึกษา ซึ่งการประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-8 เมษายน ที่จังหวัดภูเก็ต โดยมีนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของประเทศไทย ในฐานะประธานสภาซีเมค เป็นประธานในการประชุม และมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาของประเทศสมาชิกและสมาชิกสมทบของซีมีโอรวม 19 ประเทศ เพื่อร่วมกันพิจารณาอนุมัติดำเนินโครงการและงบประมาณการดำเนินการของซีมีโอ