ผู้ว่าฯสตูล นำข้าราชการ กลุ่มพลังมวลชน กล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณ ประกาศเจตนารมณ์ ปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล นำข้าราชการ กลุ่มพลังมวลชน กล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณ ประกาศเจตนารมณ์ ปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ วันนี้ (6 เม.ย.52) เวลา 09.00 น. ที่หอประชุมโรงเรียนอนุบาลสตูล อ.เมืองสตูล นายสุเมธ ชัยเลิศวณิชกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ สมาคม และกลุ่มองค์กรต่างๆ ในจังหวัดสตูล กว่า 500 คน ร่วมถวายราชสักการะ และวางพานพุ่มดอกไม้สด หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ เพื่เป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณต่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ตลอดจนพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ ในพระบรมราชวงศ์จักรี ที่ทรงสร้างคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติ และพสกนิกรชาวไทยนานัปการ พร้อมทั้งนำกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณ ประกาศเจตนารมณ์ ปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เพื่อให้เกิดความสงบ ความสันติ และความสามัคคีในแผ่นดิน ใจความว่า "เราคนไทย ต้องรู้คุณชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เราคนไทยต้องปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของกฎหมาย และยึดหลัก ความสงบ ความสันติ และรู้รักสามัคคี เราคนไทย ต้องปกป้องชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ด้วยชีวิต วันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2325 เป็นวันที่ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เสด็จปราบดาภิเษกขึ้นครองราชย์เป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี และทรงสร้างกรุงเทพฯ เป็นเมืองหลวงของไทย มาจนถึงทุกวันนี้ (227 ปี) ดังนั้น เพื่อเป็นการอมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ตลอดจนพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ ในพระบรมราชวงศ์จักรี รัฐบาลจึงได้กำหนดให้วันที่ 6 เมษายน ของทุกปี เป็นวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ และได้จัดพิธีถวายราชสักการะพร้อมกันทั่วประเทศ