ผู้นำสหรัฐให้การสนับสนุนตุรกีในความพยายามที่จะเข้าเป็นสมาชิกสหภาพยุโรป

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ประธานาธิบดีบารัค โอบามา ผู้นำสหรัฐ สนับสนุนความพยายามของตุรกีในการเข้าเป็นสมาชิกสหภาพยุโรป โดยระหว่างปราศรัยต่อบรรดาผู้นำสหภาพยุโรปในที่ประชุมสุดยอดสหภาพยุโรป-สหรัฐ ที่กรุงปรากประเทศสาธารณรัฐเช็ก ประธานาธิบดีโอบามาได้กล่าวว่า การเข้าเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปของตุรกีถือเป็นสัญญาณสำคัญยิ่งที่จะสร้างความมั่นคงให้แก่ตุรกี อย่างไรก็ตามประธานาธิบดีนิโกลาส์ ซาร์โกซี ผู้นำฝรั่งเศสกลับแสดงการคัดค้านในเรื่องนี้.