ทอดพระเนตรภาพประวัติศาสตร์แผ่นดิน

ในการเสด็จฯ ทรงเปิดงาน โฟโต้อิมเมจจิ้งเอ็กซ์โปร 2009 ภาพถ่าย การพิมพ์แห่งสยาม สู่นวัตกรรมล้ำยุค เพื่อพิชิตโจทย์เศรษฐกิจปัจจุบัน ณ รอยัลพารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรกล้อง ตรีเนตร กล้องถ่ายภาพส่วนพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้านในกระเป๋ากล้อง เขียนว่า His Majesty The King of Siam (ฮีส มา เจสตี้ เดอะ คิง ออฟ สยาม) ด้านข้างมีภาพพระบรมฉายาลักษณ์ใน พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กับ สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี ซึ่งนับเป็นภาพถ่ายใบแรก ๆ ของประเทศไทย จากนั้น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรภาพวิวทิวทัศน์ของกรุงปารีส ผ่านเครื่องมองภาพจิ๋วงาช้าง ขนาด 2x3 มิลลิเมตร เทคโนโลยีการถ่ายภาพขนาดเล็ก ใช้เทคนิคแบบ สแตนด์ฮอป โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชบัณฑูรซื้อจากประเทศฝรั่งเศส ทั้งนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรการจัดแสดงนามบัตรของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็น นามบัตรใบแรกของไทย, ตัวอย่างจดหมายและพระบรมฉายาลักษณ์ ที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระอักษรโต้ตอบ กับ มร.เรอเน ดากรอง พระสหายช่างภาพชาวฝรั่งเศส ในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ความสนพระทัยนิทรรศการภาพถ่ายชุดแรกแห่งสยามที่หาชมยาก อาทิ พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ครั้งทรงพระเยาว์ พระชนมายุ 8 พรรษา รับสั่งว่า ภาพนี้ไม่เคยเห็นมาก่อน, พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 11 พ.ย. พ.ศ. 2411, พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กับ หลุยส์ ลีโนเวนส์ เป็นบุตรชายของแอนนา ลีโนเวนส์ ทั้งนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รับสั่งถามถึงพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพร้อมพระมเหสี, พระราชโอรสและพระราชธิดาว่า ทำไมบางคนหน้าเบลอ ซึ่ง รศ.ดร.อรัญ หาญสืบสาย กราบทูลว่า สมัยก่อนการถ่ายแต่ละภาพใช้เวลาถึง 1 นาที หากนั่งไม่นิ่งแล้วภาพจะสั่นไหว

รศ.ดร.อรัญ หาญสืบสาย หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางภาพถ่ายและเทคโนโลยีทางการพิมพ์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า ภาพพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี ต้นฉบับมี 2 ใบ โดยใบแรกจัดส่งให้ ประธานาธิบดีรูสเวลต์ ประเทศสหรัฐอเมริกา และเก็บไว้ที่พิพิธภัณฑ์สมิท โซเนีย ส่วนใบที่ 2 ส่งไปให้ พระนางเจ้าวิคตอเรีย แห่งสหราชอาณาจักร และเก็บไว้ที่พระราชวังวินเซอร์ ประเทศอังกฤษ ภาพที่นำมาแสดงครั้งนี้เป็นสำเนา ติดต่อซื้อมาพิมพ์แบบโบราณ เมื่อประมาณ 20 ปีที่แล้ว ในราคา 100 ดอลลาร์สหรัฐ หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ทาง ภาพถ่ายและเทคโนโลยีทางการพิมพ์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวว่า การจัดแสดงนามบัตรและจดหมายโต้ตอบ ระหว่างพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับ มร.เรอเน ดากรอง แสดงถึงความสนพระทัยในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งนี้เอกสารดังกล่าวต้นฉบับลิขสิทธิ์เป็นของครอบครัวดากรอง ซึ่งยินดีขายให้ในราคาเหมาะสม แต่มูลค่ายังสูง ดังนั้นรายได้จากการจัดงาน จะเก็บรวบรวมทุนทรัพย์ซื้อมาเป็นสมบัติของชาติต่อไป.

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด