ฟ้าหญิงจุฬาภรณ พระราชทานพวงมาลา ถวายหลวงปู่ทิม จ.อยุธยา

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ พระราชทานพวงมาลา วางหน้าหีบศพ พระครูสังวรสมณกิจ หรือ หลวงปู่ทิม วัดพระขาว อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา ค่ำวานนี้ (4 เม.ย.52) เวลา 19.00 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าหน้าที่สำนักพระราชวัง อัญเชิญพวงมาลาพระราชทาน ของทั้ง 2 พระองค์ มายังวัดพระขาว อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อตั้งประดิษฐานหน้าศพพระครูสังวรสมณกิจ หรือ หลวงปู่ิม เกจิชื่อดัง และเป็นเจ้าอาวาสวัดพระขาว ต.พระขาว อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมี นายวิทยา ผิวผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นผู้แทนพระองค์ในการอัญเชิญพวงมาลาพระราชทานในครั้งนี้ พระครูสังวรสมณกิจ หรือหลวงปู่ทิม เกจิชื่อดังแห่งวัดพระขาว อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา มรณภาพอย่างสงบที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี ด้วยอาการติดเชื้อในปอด เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2552 เวลา 10.49 น. มีการตั้งสวดพระอภิธรรมที่ศาลการเปรียญวัดพระขาว อ.บางบาล ไปจนครบ 100 วัน สำหรับหลวงปู่ทิม ถือเป็นพระเกจิชื่อดังของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปัจจุบันมีอายุ 96 ปี 21 ัน อุปสมบทครั้งแรกเมื่อเดือนกรกฎาคม 2478 ที่วัดพิกุล อ.บางบาล จากนั้นอุปสมบทอีกครั้งเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2491 ขณะอายุได้ 35 ปี ที่ วัดพิกุล อ.บางบาล จนได้รับฉายา อตฺตสนฺโต และเป็นเจ้าอาวาสวัดพระขาว โดยระหว่างเป็นเจ้าอาวาส หลวงปู่ทิม ได้บูรณปฏิสังขรณ์สภาพของวัดที่เก่าแก่แต่เดิม ให้มั่นคงถาวรทั้งหมด และยังมีความขลังในเรื่องของวัตถุมงคล โดยเฉพาะ ลูกอมชานหมาก จนได้รับฉายาจากเซียนพระเครื่องว่า " เทพเจ้าแห่งความเมตตา