สธ.เผยผลวิจัยคาดไทยมีผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ปีละ 7-9 แสนราย

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงสาธารณสุข เผย ผลการศึกษาวิจัยผู้เชี่ยวชาญ คาดประเทศไทยมีผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ปีละ 7-9 แสนราย ระบุผู้สูงอายุเสี่ยงเกิดโรคแทรกซ้อนง่ายกว่าคนทั่วไป 11 เท่า เตรียมพร้อมวัคซีนป้องกันปีนี้ 1.8 ล้านโด๊ส นายมานิต นพอมรบดี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้หวัด ไข้หวัดนกและการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ที่อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ วันนี้ (4 เม.ย.52) ว่า ไข้หวัดใหญ่เป็นสาเหตุที่สำคัญของการเกิดโรคทางเดินหายใจแบบเฉียบพลัน พบได้บ่อยทุกกลุ่มอายุ จากผลการศึกษาวิจัยของผู้เชี่ยวชาญในประเทศไทย คาดมีผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ทั่วประเทศปีละ 700,000-900,000 ราย โดยมีผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ที่มีภาวะแทรกซ้อนรุนแรง เช่น ปอดบวม ต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลปีละ 12,575-75,801 ราย หรือประมาณร้อยละ 8 ก่อให้เกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจปีละ 913-2,453 ล้านบาท ขณะที่ประเทศไทยมีผลการศึกษาถึงโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นโรคปอดอักเสบจากเชื้อไข้หวัดใหญ่ พบว่าผู้สูงอายุมีโอกาสเสี่ยงสูงกว่ากลุ่มอื่นถึง 11 เท่าตัว ในปี 2552 กระทรวงสาธารณสุขและสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้จัดหาวัคซีนไข้หวัดใหญ่จำนวน 1,790,000 โด๊ส ฉีดป้องกันในกลุ่มประชาชนผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 7 โรค เช่น ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ โดยจะเริ่มฉีดในวันที่ 1 กรกฎาคม-31 สิงหาคม 2552 นอกจากนี้ ยังได้ฉีดให้กับกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ดูแลผู้ป่วย รวมทั้งเจ้าหน้าที่อื่นๆ ที่มีความเสี่ยงสัมผัสเชื้อไข้หวัดใหญ่ รวมถึงเชื้อไข้หวัดนกในสัตว์ปีกจำนวน 4 แสนโด๊สด้วย