จ.พิษณุโลก จัดกิจกรรมตรวจรถก่อนใช้ ปลอดภัยแน่นอน รับสงกรานต์

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จ.พิษณุโลก จัดกิจกรรมตรวจรถก่อนใช้ ปลอดภัยแน่นอน ให้บริการตรวจสภาพรถ 20 รายการ ฟรี ช่วงเทศกาลสงกรานต์ นายบุญมั่น สุขตลอดชีพ ผู้อำนวยการสำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า เทศกาลสงกรานต์ ปี 2552 สำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก ได้ร่วมกับองค์กรเอกชนและสถานศึกษา จัดกิจกรรม ตรวจรถก่อนใช้ ปลอดภัยแน่นอน บริการตรวจสภาพเบื้องต้นทั้งรถยนต์และรถจักยานยนต์ ได้แก่ ระบบเครื่องยนต์ ระบบกำลังส่ง ระบบเบรก ระบบรองรับน้ำหนัก ระบบไฟสัญญาณ ระบบบังคับเลี้ยวและอื่นๆ รวมทั้งหมด 20 รายการ ที่บริการเป็นพิเศษ ได้แก่ เติมน้ำกลั่น และเปลี่ยนหลอดไฟสัญญาณทุกรายการฟรี จึงขอเชิญเจ้าของรถนำรถไปตรวจสอบสภาพรถได้ที่ สำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก แห่งที่ 1 และ แห่งที่ 2 สำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก สาขา อ.นครไทย และสาขา อ.พรหมพิราม วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก วิทยาลัยเทคนิคสองแคว วิทยาลัยการอาชีพนครไทย วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก และสถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) ศูนย์บริการจำหน่ายรถ ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 16 เมษายน 2552