เทศกาลกินลิ้นจี่และของดีเมืองสมุทรสงคราม เริ่มขึ้นแล้ว

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

เทศกาลกินลิ้นจี่และของดีเมืองสมุทรสงคราม เริ่มขึ้นแล้วหน้าศาลากลางจังหวัด วันนี้ (3 เม.ย.52) ที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม นายประภาส บุญยินดี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมหัวหน้าส่วนราชการเกษตรกรชาวสวนลิ้นจี่ ร่วมเปิดเทศกาลกินลิ้นจี่และของดีเมืองสมุทรสงคราม โดยมีนายสุดสาคร ภัทรกุลนิฐ เกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวรายงานการจัดเทศกาลกินลิ้นจี่ฯ พร้อมนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ได้เป็นตัวแทนเกษตรกรรับมอบอุปกรณ์สนับสนุนการจำหน่ายลิ้นจี่จากนายโยธิน ตันประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ ที่ให้การสนับสนุน จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดฯและคณะได้เดินชมร้านค้าที่นำผลผลิตลิ้นจี่ ส้มโอ มาจำหน่าย โดยงานจัดขึ้นตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 เมษายน 2552 พบกับแม่ค้า พ่อค้า ชาวสวนลิ้นจี่โดยตรง กว่า 100 ร้านที่นำลิ้นจี่คุณภาพดีออกมาจำหน่ายผู้บริโภคโดยตรง ซึ่งปีนี้มีผลผลิตลิ้นจี่มากถึง 5,750 ตัน พร้อมทั้งส้มโอพันธุ์ขาวใหญ่ที่ขึ้นชื่อของจังหวัดสินค้า OTOP พร้อมทั้งผลไม้ของจังหวัดสมุทรสงคราม อย่างไรก็ตาม การจัดงานครั้งนี้ ได้มีการประกวดลิ้นจี่ และส้มโอ ของเกษตรกรชาวสวนสมุทรสงคราม เพื่อมอบประกาศนียบัตรรับรองความมีคุณภาพมีมาตรฐานให้กับเกษตรกรผู้ส่งเข้าประกวดอีกด้วย