มข.-มก.รับตรงป.ตรี

คมชัดลึก : มหาวิทยาลัยขอนแก่น(มข.) รับนักศึกษาปริญญาตรีผ่านโครงการพิเศษและวิธีพิเศษปีการศึกษา 2552 เข้าเรียนคณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ (ม.6) รับสมัครถึงสิ้นเดือน เม.ย.นี้ สาขาวิชานิติศาสตร์ (ภาคบัณฑิต) รับสมัครเดือน พ.ค.-ก.ค.นี้ โทร.0-4320-3181 0-4320-3588 http:esoss.en.kku.ac.th สาธารณสุขศาสตร์ รับสมัครถึง10 เม.ย.นี้โทร.0-4320-2398 0-4336-2072 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์รับสมัครถึงสิ้นเดือน เม.ย.นี้ โทร.0-4320-2861 http:www.kku.ac.th-hsfac www.kuso.kku.ac.th โครงการปริญญาตรีการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว ภาคพิเศษมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์( มก. ) วิทยาเขตสุพรรณบุรีรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรีระบบโควตาปีการศึกษา2552 จำนวน 50 คน ผู้สมัครจบ ม.ปลาย หรือเทียบเท่า มีคะแนนสอบโอเน็ตไม่เกิน 2 ปี ตั้งแต่ 8 เม.ย.-20 พ.ค.นี้ โทร.0-2942-8838 0-2942-8129 0-3552-1260 08-9890-5631ดูข้อมูลhttp:www.sbc.ku.ac.th

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด