ส.ส.รัฐบาล-รุมจวกผู้ตรวจฯทำงานอืด

เมื่อวันที่ 2 เม.ย. ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ได้รับทราบรายงานผู้ตรวจการแผ่นดินประจำ ปี 2551 ระบุว่า ภารกิจด้านการตรวจสอบตาม คำร้องเรียนพบว่า มีเรื่องรับไว้พิจารณา 3,773 เรื่อง เรื่องที่ดำเนินการเสร็จแล้วและเยียวยาในปี งบประมาณ 2551 จำนวน 2,800 เรื่อง หากเรียงตามลำดับเรื่องที่พิจารณาเสร็จแล้ว จากมากไปหาน้อย ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย 629 เรื่อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 434 เรื่อง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 411 เรื่อง กระทรวงศึกษาธิการ 143 เรื่อง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 106 เรื่อง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส.ส.ฝ่ายรัฐบาลส่วนใหญ่ ได้อภิปรายติติงการทำงานของผู้ตรวจการแผ่นดิน โดยระบุว่า ล่าช้า ไม่ได้เยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐอย่างเป็นรูปธรรมเท่าที่ควร รวมถึงภารกิจการตรวจสอบมาตรฐานทางจริยธรรมมีน้อยมาก ขณะที่ ส.ส. ฝ่ายค้านสนใจอภิปรายเพียงไม่กี่คน อาทิ นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล ส.ส.เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย อภิปรายถามกรณีที่ร้องเรียนเรื่องส่งเอสเอ็มเอสถึงประชาชนของนายกฯ ต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน หากตรวจสอบแล้วมีความผิดขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินอย่าเกรงใจ ขณะที่นายปราโมทย์ โชติมงคลผู้ตรวจการแผ่นดิน รับข้อสังเกตไปปรับปรุงการดำเนินงาน.

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด