ประชาชนเวียดนามจะได้รับสวัสดิการสังคมจากรัฐบาลโดยถ้วนหน้ากัน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

นายเหงียน ธันห์ หัว รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน-ผู้ทุพพลภาพจากสงครามและกิจการสังคมของเวียดนาม กล่าวในการสัมมนาในหัวข้อการกำหนดยุทธศาสตร์ความมั่นคงปลอดภัยของปี 2554-2563 ที่กรุงฮานอย เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาว่า การประกันสังคมมีบทบาทสำคัญในการให้ความมั่นใจว่าบริการสวัสดิการพื้นฐานจะไปถึงประชาชนทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะที่ประเทศอยู่ระหว่างการบูรณาการ ให้เข้ากับนานาประเทศ เขายังได้แสดงความหวังว่าเวียดนามจะได้รับเงินช่วยเหลือจาก ผู้บริจาคและองค์การทั้งในประเทศและนานาชาติเพื่อการพัฒนายุทธศาสตร์นี้ นโยบายสวัสดิการสังคมของเวียดนามได้รับการส่งเสริมและปรับปรุง จนเป็นระบบที่นำมาใช้ซึ่งจะคุ้มครองและส่งเสริมการพัฒนาทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมไปในขณะเดียวกัน