จ.นครศรีธรรมราช บริการส่ง SMS ข่าวสาร การปฏิบัติงานของจังหวัด

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดนครศรีธรรมราช เตรียมทดลองเปิดให้บริการส่งข้อความประชาสัมพันธ์ข่าวสาร การปฏิบัติงานของจังหวัดในระบบ SMS นายภาณุ อุทัยรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า ตามที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ทำความตกลงกับศูนย์ข่าว ANTNEWS/NKPC (NAKHON SI THAMMARAT PRESS CENTER) จัดส่งข้อความทางโทรศัพท์มือถือ SMS เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสาร การปฏิบัติงานของจังหวัดนครศรีธรรมราช การชี้แจงข้อเท็จจริง และการแจ้งข้อความในงานการรักษาความสงบรียบร้อย อาทิ การแจ้งรถหาย หรือติดตามพฤติกรรมบุคคล ซึ่งจะมีการส่งข่าวสารที่ชัดเจน รวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นประโยชน์แก่ชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยการส่งข้อความประชาสัมพันธ์ในระบบ SMS กำหนดส่งวันละ 6 ข้อความ มีค่าบริการเดือนละ 29 บาท ขณะนี้จังหวัดจะได้เริ่มทดลองส่งข้อความ SMS มายังโทรศัพท์มือถือของประชาชนเป็นการทดลอง ระหว่างวันที่ 7 21 เมษายน 2552 โดยไม่คิดค่าบริการแต่อย่างใด นอกจากนี้หากส่วนราชการใด ประสงค์จะส่งข่าวประชาสัมพันธ์ก็สามารถติดต่อโดยตรงได้ที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 075-341204 และสำหรับผู้ที่ประสงค์จะยกเลิกการรับบริการ SMS ดังกล่าว สามารถแจ้งได้โดยวิธีการดังนี้ กด *4264882289 กด โทรออก หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 075-356347