จ.พิษณุโลก จัดทอดผ้าป่า สมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จ.พิษณุโลก จัดทอดผ้าป่ามหากุศล สมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันนี้ (2 เม.ย.52) นายยงยศ เมฆอรุณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานพิธีทอดผ้าป่ามหากุศล สมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่วัดยาง ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์อุปถัมภ์กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือเด็กก่อนวัยเรียนถึงอายุ 6 ขวบ ที่ครอบครัวมีฐานะยากจน และด้อยโอกาสในชนบท ทั้งนี้ กองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ ของจังหวัดพิษณุโลกจัดตั้งเมื่อปี 2537 ถึงปัจจุบันมียอดกองทุนทั้งสิ้น 1,372,074 บาท สำหรับการทอดผ้าป่าในวันนี้มีผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคทำบุญเป็นเงินจำนวน 75,512 บาท