จ.ยโสธร นำผู้ต้องขังเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย 6 เดือน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดยโสธร นำผู้ต้องขังที่จะได้รับการปล่อยตัว จำนวน 69 คน เข้าสัมมนาเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย 6 เดือน เพื่อปรับตัวให้อยู่ร่วมกับครอบครัวและสังคมได้อย่างปกติ วันนี้ (2 เม.ย.52) นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมสัมมนาเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย 6 เดือน ที่เรือนจำจังหวัดยโสธร โดยนำผู้ต้องขังที่ใกล้จะพ้นโทษฟื้นฟูให้กลับตนเป็นพลเมืองดีของสังคมและสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้โดยปกติ ไม่กลับมาทำควผิดซ้ำอีก ซึ่งการดำเนินโครงการดังกล่าว เป็นการดำเนินตามนโยบายของกรมราชทัณฑ์ เพราะเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตัวผู้ต้องขังถือเป็นกระบวนการที่มีความสำคัญ ผู้ต้องขังที่ได้รับการปล่อยตัวหากไม่มีการเตรียมความพร้อมอาจมีปัญหาในการปรับตัวที่จะอยู่ร่วมกับครอบครัว ชุมชนและสังคมได้และอาจหวนกลับไปกระทำความผิดซ้ำอีก การเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตัว ได้มีการจัดหลักสูตรให้ได้รับความรู้ในด้านอาชีพ การปฏิบัติตัวกับสังคม การนำความรู้ที่ได้รับกการฝึกอบรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิต การรู้จักคุณค่าและความสำคัญของตนเองและสร้างตนเองให้เป็นผู้ที่มีคุณค่าต่อครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ โดยจัดฝึกอบรมให้กับนักโทษ จำนวน 2 รุ่นๆ ที่ 1 ระหว่างวันที่ 30 มี.ค. 1 พ.ค. 52 ซึ่งมีนักโทษที่จะได้รับการปล่อยตัวในอีก 6 เดือนเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 69 คน และรุ่นที่ 2 จะฝึกอบรมระหว่างวันที่ 6 31 ก.ค. 52 นี้