จ.ชุมพร ประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพองค์ประธานมูลนิธิสายใจไทย

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดชุมพรประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพองค์ประธานมูลนิธิสายใจไทย พร้อมกับร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล วันนี้ (2 เม.ย.52) เวลา 09.00 น. ที่หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดชุมพร ต.นาชะอัง อ.เมือง จ.ชุมพร นายการัณย์ ศุภกิจวิเลขการ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานมูลนิธิสายใจไทย โดยมีพสกนิกรชาวชุมพรทุกหมู่เหล่า ทั้งหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกเหล่ากาชาด และพ่อค้า ประชาชน กว่า 1,000 คน ร่วมประกอบพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า และในโอกาสเดียวกันนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร ร่วมกับโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพองค์ประธานมูลนิธิสายใจไทย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และเพื่อร่วมกันทำความดีเป็นสาธารณะประโยชน์ต่อสังคม เนื่องจากปัจจุบันพบว่า ทางสถานพยาบาลหลายแห่งมีปริมาณความต้องการโลหิตเพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยเป็นจำนวนมาก และมีสถิติความต้องการเพิ่มสูงขึ้นทุกวัน ส่งผลให้เริ่มเกิดความขาดแคลนปริมาณเลือด โดยเฉพาะกรุ๊ปเลือดต่างๆ ที่หายาก ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ผู้เข้ารับบริจาคส่วนใหญ่เป็นข้าราชการ และผู้ที่มาร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพองค์ประธานมูลนิธิสายใจไทย รวมกว่า 200 คน โดยเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร จะได้มอบโลหิตให้กับทางโรงพยาบาล นำไปใช้ประโยชน์ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยที่ต้องการต่อไป