จีนกับสหรัฐตกลงที่จะต่อสู้กับนโยบายกีดกันสินค้านำเข้าจากประเทศอื่น

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ทำเนียบประธานาธิบดีสหรัฐแถลงว่า ประธานาธิบดีบารัค โอบาม่า ของสหรัฐ กับประธานาธิบดีหู จิ่นเทา ของจีนได้เห็นพ้องกันในวันนี้ที่กรุงลอนดอน เพื่อเจรจาให้เกิดสนับสนุนความคล่องตัวทางด้านการค้าและการลงทุนของโลก ขณะเดียวกันก็จะดำเนินการเพื่อต่อต้านนโยบายกีดกันสินค้านำเข้าจากประเทศอื่น ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของทุกฝ่าย ถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังจากประธานาธิบดีหูได้พบปะกับประธานาธิบดีโอบาม่าที่สถานทูตสหรัฐประจำกรุงลอนดอน.