ยูเครนกำหนดวันเลือกตั้งประธานาธิบดีขึ้นในวันที่ 25 ตุลาคมนี้

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐสภายูเครนประกาศวานนี้ว่า ยูเครนจะจัดการเลือกตั้งประธานาธิบดีขึ้นในวันที่ 25 ตุลาคมนี้ หลังจากเกิดความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการกำหนดวันเลือกตั้งมาเป็นเวลานานหลายเดือนและเว็บไซต์ของรัฐสภายูเครนรายงานว่า สมาชิกรัฐสภาเสียงข้างมาก 401 คน จากทั้งหมด 450 คนได้ลงคะแนนเสียงสนับสนุนร่างกฎหมายเพื่อกำหนดวันเลือกตั้งในดังกล่าว.