สนง.พระพุทธศาสนามุกดาหาร ประชุมเจ้าอาวาสรณรงค์งดดื่มเหล้าวันสงกรานต์

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร จัดประชุมเจ้าอาวาสวัด รณรงค์งดดื่มเหล้าวันสงกรานต์ และจัดเก็บข้อมูลประวัติวัด พระ สามเณร ให้เป็นปัจจุบัน นายพงศ์ธนธร ศรีขาว ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ทุกปีจะมีอุบัติเหตุเป็นจำนวนมาก เนื่องจากเป็นช่วงที่มีการเดินทางกลับภูมิลำเนาและเดินทางท่องเที่ยว อีกทั้ง ผู้เดินทาง ที่ขับยวดยานพาหนะส่วนใหญ่จะดื่มสุรา จึงเป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ ดังนั้น เพื่อร่วมรณรงค์ให้ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ จึงเห็นว่าวัด เป็นศาสนสถานที่มีประชาชนเข้าไปทำบุญเป็นจำนวนมาก จึงได้มีการประสานงานคณะสงฆ์จัดประชุมชี้แจงให้วัดเป็นเขตปลอดเหล้า งดดื่ม งดขายในเขตวัด นิมนต์พระเจ้าอาวาสวัด ประชุมรับทราบแนวทางรณรงค์ลดอุบัติเหตุเทศกาลสงกรานต์ โดยในวันที่ 7 เมษายน 2552 เวลา 09.00 น. ประชุมเจ้าอาวาสเขตอำเภอนิคมคำสร้อย ที่วัดสุภากรณ์นิคมธรรมาราม เวลา 13.00 น. ประชุมเจ้าอาวาสเขตอำเภอเมืองมุกดาหาร ที่วัดสระพังทอง วันที่ 8 เมษายน 2552 เวลา 13.00 น. ประชุมเจ้าอาวาสเขตอำเภอหว้านใหญ่ ที่วัดป่าวิเวก และวันที่ 9 เมษายน 2552 เวลา 13.00 น. ประชุมเจ้าอาวาสเขตอำเภอดงหลวง ที่วัดโพธ์ศรีแก้ว พร้อมสำรวจร้านจำหน่ายเหล้าในหมู่บ้าน แจ้งชื่อให้ผู้นำหมู่บ้านนิมนต์พระเจ้าอาวาสวัดไปบิณฑบาต ร้านหล้า และขอความร่วมมือ งดขายเหล้าระหว่างวันที่ 9 - 15 เมษายน 2552 ด้าน นายปราณีต บุญมี ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า ขอให้ทางวัด พระ ประสานงานกับผู้ใหญ่บ้าน กำนัน โดยมีสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร เป็นหน่วยกลางประสาน ซึ่งจะช่วยลดอุบัติเหตุลงได้ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร