ข้าราชการจังหวัดนครนายก ร่วมทำบุญตักบาตรวันข้าราชการพลเรือน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ข้าราชการจังหวัดนครนายก ร่วมทำบุญตักบาตรวันข้าราชการพลเรือน เช้าวันนี้ (1 เม.ย.52) เวลา 08.45 น. ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก (เดิม) นายปรีชา กมลบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน ด้วยการทำบุญถวายข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 10 รูป โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก อ่านพระวรคติธรรมของสมเด็จพระสังฆราช และสารจากนายกรัฐมนตรี ที่มีมาถึงข้าราชการพลเรือนและลูกจ้างหน่วยงานของรัฐ เพื่อเป็นข้อคิดและแนวทางที่ดีในการปฏิบัติราชการ สนองประโยชน์ของประเทศชาติ ในการจัดงานวันข้าราชการพลเรือนของจังหวัดนครนายกปีนี้ ได้มีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และมีการตั้งเต็นท์รับสมัครงานในบริเวณศาลากลางจังหวัดนครนายก เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้อีกหนทางหนึ่ง