จ.นครนายก ร่วมทอดผ้าป่ากองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดนครนายก ร่วมทอดผ้าป่าของทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พร้อมกันทุกจังหวัดทั่วประเทศ เช้าวันนี้ (1 เม.ย.52) เวลา 09.30 น. ที่วัดฝั่งคลอง หมู่ที่ 4 ต.เกาะหวาย อ.ปากพลี จังหวัดนครนายก นายสุรชัย อังเกิดโชค รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานในการทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีข้าราชการและประชาชนผู้มีจิตศรัทธา เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก มียอดเงินบริจาคจำนวน 54,378 บาท ในโอกาสนี้มีการมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กเล็กอายุตั้งแต่ 3-6 ปี ที่อยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือโรงเรียนในหมู่บ้าน ตำบลที่บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ที่มีฐานะยากจนหรือพิการช่วยเหลือตนเองไม่ได้ จำนวน 20 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ฯ ดำเนินการโดยกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย จะมีการทอดผ้าป่าขึ้นพร้อมกันทุกจังหวัดทั่วประเทศทุกปี เพื่อนำรายได้มาสมทบกองทุน ซึ่งปัจจุบันกองทุนพัฒนาเด็กชนบทของจังหวัดนครนายก มีเงินกองทุนทั้งสิ้น 476,903.85 บาท