เจ้าหน้าที่กลาโหมสหรัฐระบุว่าจรวดที่คาดว่าเกาหลีเหนือจะยิงออกจากฐานในสัปดาห์หน้าใช้ในการขนส่งดาวเทีย

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

เจ้าหน้าที่กลาโหมสหรัฐเปิดเผยว่า ภาพถ่ายจากดาวเทียมพาณิชย์ที่ฐานทดลองของเกาหลีเหนือเมื่อวันที่ 29 มีนาคมที่ผ่านมา แสดงให้เห็นชัดเจนว่าจรวดที่คาดว่าเกาหลีเหนือจะยิงออกจากฐานปล่อยในสัปดาห์หน้า มีส่วนยอดสุดเป็นลักษณะกระเปาะกลม ซึ่งน่าจะใช้ในการขนส่งดาวเทียมมากกว่าเป็นที่บรรจุหัวรบ เนื่องจากคล้ายคลึงกับส่วนกรวยจมูกมาตรฐานของจรวดปล่อยดาวเทียม แต่หากเป็นขีปนาวุธที่ติดหัวรบ จะมีการออกแบบส่วนจมูกขีปนาวุธลักษณะคล้ายกรวยมากกว่าเป็นกระเปาะกลม อย่างไรก็ตามแม้เกาหลีเหนือมีจุดประสงค์ส่งจรวดปล่อยดาวเทียม แต่ก็เป็นขั้นตอนที่สามารถก้าวไปถึงความสามารถอื่นได้.