ญี่ปุ่นเสนอจะให้เงินช่วยเหลือแก่ชาวต่างชาติที่ต้องตกงาน เพื่อให้เดินทางกลับประเทศ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ญี่ปุ่นเสนอจะให้ความช่วยเหลือด้านการเงินแก่ชาวต่างชาติที่เข้ามาทำงานในญี่ปุ่นแต่ต้องตกงาน เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจไม่เอื้ออำนวย เพื่อเป็นค่าเดินทางกลับประเทศ รายละ 3 แสนเยน ทั้งนี้เพราะเกรงว่า ชาวต่างชาติที่ตกงานเหล่านี้อาจสร้างปัญหาให้กับสังคมได้ อย่างไรก็ตามชาวต่างชาติที่เข้าข่ายได้รับความช่วยเหลือครั้งนี้จะต้องเป็นชาวต่างชาติที่มีต้นตระกูลเป็นคนญี่ปุ่นเท่านั้น ซึ่งส่วนใหญ่มาจากบราซิลและเปรู.