ภาพนักษัตรในองค์รัตนะแห่งแผ่นดิน

ในการเสด็จฯเปิดงาน รัตนะแห่งแผ่นดิน 54 พรรษา เจ้าฟ้าในดวงใจ ในโอกาสคล้ายวันพระราชสมภพพระชนมายุครบ 54 พรรษา ณ ฮอลล์ ออฟ มิเรอร์ ชั้นเอ็ม ศูนย์การค้าสยาม พารากอน เมื่อเย็นวันศุกร์ที่ผ่านมา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระดำเนินทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ร้อยเรียงภาพพระราชทาน ในพระราชกรณียกิจ อันเกี่ยวเนื่องกับการส่งเสริมอาชีพพสกนิกรในถิ่นทุรกันดาร อาทิ ภาพการส่งเสริมอาชีพชาวเขาเผ่าปกากะญอ ภาพการส่งเสริมการศึกษาแก่พระภิกษุสามเณรและเด็กพิการ ภาพขณะทรงเกวียนและสาธิตการไถนา เป็นต้น จากนั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทการจำลองหมู่บ้านกะเหรี่ยงในสวนป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติ สาธิตการทอผ้าฝ้ายทอมือจากกี่เอวโดยชาวเขาเผ่าปกากะญอ โดยโปรดเกล้าฯ ให้อนุรักษ์ ในการนี้ทอดพระเนตรผ้าปกากะญอที่ออกแบบและจัดแสดงในชุดสุภาพสตรี โดยสถาบันออกแบบนานาชาติชนาพัฒน์ และการจัดแสดงโต๊ะน้ำชายามบ่ายสไตล์ผู้ดีอังกฤษจากโรงแรมสวิสโฮเต็ล ปาร์คนายเลิศ กรุงเทพฯ และสมาคมสตรีไทยแห่งประเทศไทยฯ ที่ร่วมจัดโต๊ะทำงาน โดยเครื่องใช้สำนักงานจากผ้าปกากะญอ

ในการนี้สมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตร ภาพวาดฝีพระหัตถ์ปีนักษัตร 15 ภาพ ซึ่งจัดแสดงเป็นครั้งแรก โดยพระราชทานเพื่อจัดทำ ภัณฑ์และของที่ระลึกต่าง ๆ ออกจำหน่ายในโอกาสสำคัญ ๆ อาทิ ภาพวาดฝีพระหัตถ์ฉลูจับมัจฉา, ไก่แจ้, กัทลีวานร, ช้างทรงเครื่อง, แพะสมบูรณ์ แพะพี ฯลฯ เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือชาวบ้านถิ่นทุรกันดาร ทั้งนี้ทรงพระดำเนินทอดพระเนตรสินค้าที่นำมาออกร้านจำหน่าย อาทิ ผ้าไหมยกดอก เครื่องทองฝีมือประณีตจากวิทยาลัยช่างทองหลวง ผลิตภัณฑ์จากกลุ่มสตรีจักสาน ตลอดจนผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้ายกะเหรี่ยงคอลเลกชั่นล่าสุด ที่ร้านภูฟ้านำมาเปิดตัวภายในงานนี้.

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด