กรมศิลป์ขอ 30 ล้านปรับปรุงอาคาร

ตั้งพิพิธภัณฑ์ดนตรีกัลยาณิวัฒนา

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 26 มี.ค. ตนได้เชิญ คุณหญิงวงศ์จันทร์ พินัยนิติศาสตร์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินงานสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา พร้อมด้วยผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) มูลนิธิชัยพัฒนา กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม มาร่วมตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ที่บริเวณเชิงสะพานพระราม 8 (โรงสุราบางยี่ขันเดิม) ซึ่งอยู่บริเวณอาคารสำนักงานหมายเลข 3 แต่จากการตรวจสอบพบว่า พื้นที่ของอาคารดังกล่าวอาจไม่เพียงพอสำหรับการใช้งาน ดังนั้น วธ.คงต้องเสนอขอใช้พื้นที่บริเวณที่ดินว่างเปล่า เพื่อจัดสร้างเป็นอาคารเรียนเพิ่มเติมด้วย

ผมจะรายงานความคืบหน้าการก่อสร้างสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ต่อ นายธีระ สลักเพชร รมว.วัฒนธรรม พร้อมเสนอให้ทำหนังสือขออนุญาตก่อสร้างอาคารเรียน และขอใช้พื้นที่เพิ่มเติมไปยังกระทรวงอุตสาหกรรมด้วย สำหรับการดำเนินงานก่อสร้างนั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงแบบโครงสร้างตัวอาคาร เพื่อนำไปประกอบในการของบประมาณประจำปี 2553 โดยคาดว่าจะดำเนินการก่อสร้างได้แล้วเสร็จภายในเวลา 3 ปี และสามารถเปิดการเรียนการสอนได้ภายในปี 2555 ปลัด วธ.กล่าว

นายปรารพ เหล่าวานิช รองอธิบดีกรมศิลปากร กล่าวว่า ในส่วนของอาคารอำนวยการบริเวณโรงสุราบางยี่ขันเดิม กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแล้ว เนื่องจากเป็นสถาปัตยกรรมร่วมสมัยในช่วงรัชกาลที่ 5-รัชกาลที่ 6 ที่มีความงดงามและมีความสมบูรณ์มาก ดังนั้น กรมศิลปากรจึงมีแนวคิดที่จะบูรณะและปรับปรุงอาคารดังกล่าวให้เป็นพิพิธภัณฑ์สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เพื่อรวบรวมพระประวัติ พระกรณียกิจ องค์ความรู้เกี่ยวกับดนตรีคลาสสิก และการทรงงานทางด้านดนตรีของพระองค์ เพื่อให้เยาวชน ตลอดจนประชาชนที่สนใจได้ศึกษา ซึ่งเบื้องต้นจะมีการขอตั้งงบประมาณจำนวน 30 ล้านบาท เพื่อใช้ในการปรับปรุงอาคาร.

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด