รมว.สธ. ยืนยัน อสม.นครศรีธรรมราชจะได้รับเงินเดือน 600 เมษายนนี้แน่นอนทุกคน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ยืนยัน การจัดงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติของจังหวัดนครศรีธรรมราชว่า เดือนเมษายนนี้ อสม.ทั่วประเทศ ได้รับเงินค่าตอบแทน 600 บาทแน่นอนทุกคน นายวิทยา แก้วภราดัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติของจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช บ้านม่วงงาม อ.ร่อนพิบูลย์ เมื่อเวลา 18.30 น.ที่ผ่านมา มีชาว อสม.จำนวนมากกว่าหมื่นคนมาร่วมงาน พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ อสม. ที่เป็นผู้ประสานงานดีเด่นระดับจังหวัด และ อสม.ดีเด่น ระดับอำเภอ พร้อมกับกล่าวเปิดงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติของจังหวัดนครศรีธรรมราชว่า ในการเดินทางไปประเทศบราซิล ได้พูดในที่ประชุมว่า ประเทศไทยสิ่งมหัศจรรย์อยู่ในทุกตำบล มี อสม.กว่า 8 แสนคน ช่วยทำหน้าที่ดูแลสุขภาพประชาชนให้มีสุขภาพดี และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจได้ของบประมาณจากรัฐบาล เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ อสม.ทั่วประเทศ ทุกคน ๆ ละ 600 บาทต่อเดือน ในเดือนเมษายนนี้ได้รับค่าตอบแทนแน่นอน การจัดงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติของจังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันที่ 30-31 มีนาคม 2552 มีการจัดกิจกรรมภาควิชาการให้ความรู้เรื่องพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ , บูธแสดงการปฏิบัติงานที่ประสบความสำเร็จ , การจำหน่ายสินค้าสุขภาพ , การจัดเวทีวิชาการ การประกวดผู้สูงอายุสุขภาพดี และ การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคี โดยการจัดงานมีจุดมุ่งหมายสำคัญในการพัฒนาศักยภาพ อสม.ในการดูแลสุขภาพของประชาชนมากยิ่งขึ้น การยกย่องเชิดชูเกียรติ อสม.ที่ปฏิบัติงานมีผลงานดีเด่น ให้สังคมได้รับทราบ และเป็นโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงาน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่าง อสม. ด้วยกัน