ประเพณีสรงน้ำโอยทาน สงกรานต์ศรีสัชนาลัย

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดสุโขทัย จัดประเพณีสรงน้ำโอยทาน สงกรานต์ศรีสัชนาลัย นายปรีชา ใจเพชร นายอำเภอศรีสัชนาลัย เปิดเผยว่า ประเพณีสรงน้ำโอยทาน สงกรานต์ศรีสัชนาลัย วันที่ 8 - 12 เมษายน 2552 บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย กิจกรรมในงาน ประกอบด้วย ขบวนแห่รดน้ำดำหัวพ่อเมือง การแสดงพื้นบ้าน การละเล่นพื้นบ้าน การแข่งขันไตรกีฬา พิธีสักการะพระยาลิไท และศาลหลักเมืองศรีสัชนาลัย ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ 109 รูป การจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง การจำหน่ายผลไม้พื้นเมือง และนั่งช้างชมโบราณสถาน โดย Hi-Light ของงานชมขบวนแห่ช้างพ่อเมือง จำนวนกว่า 20 เชือก และขบวนแห่จากชุมชนเทศบาลศรีสัชนาลัยที่ยิ่งใหญ่อลังการ มีประเพณีบวชพระแห่นาคด้วยช้างของชาวหาดเสี้ยวที่วัดหาดเสี้ยว ซึ่งเป็นงานประเพณีแห่นาคด้วยขบวนช้างที่แปลกและเป็นเอกลักษณ์เด่นของชาวหาดเสี้ยว และกิจกรรมนั่งช้างชมอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ททท. สำนักงานสุโขทัย โทร. 0 5561 6228-9