ผู้ประกันตนที่ยังไม่ได้รับเช็ค สามารถขอรับเช็คได้ที่สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ทั้ง 11 เขต ตั้งแต่

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ระบุ ผู้ประกันตนที่ยังไม่ได้รับเช็ค สามารถขอรับเช็คได้ที่สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ทั้ง 11 เขต ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม - 8 เมษายนนี้ นายปั้น วรรณพินิจ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) กล่าวว่า การมอบเช็คช่วยชาติจำนวน 2,000 บาท ที่ลานคนเมือง กรุงเทพมหานคร วันนี้เป็นวันสุดท้าย เนื่องจากเปิดให้บริการผู้ประกันตนมาตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม และตั้งแต่ช่วงเช้ามีผู้ประกันตนมาขอรับเช็คแล้วกว่า 5,100 คน โดยที่ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 หรือผู้ประกันตนเองนั้น สามารถเข้ารับเช็คได้ทันที โดยไม่ต้องต่อแถวเข้าคิวรอ เนื่องจากเจ้าหน้าที่สามารถทำงานได้รวดเร็วกว่า 2 วันที่ผ่านมา โดยสามารถให้บริการผู้ประกันตนได้มากถึง 1,000 คน ส่วนผู้ประกันตามมาตรา 33 ก็ยังทยอยเดินทางมาขอรับเช็คอย่างต่อเนื่องเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ปริมาณผู้ประกันตนโดยรวม 3 วัน ก็ไม่มีจำนวนไม่แตกต่างกันมากนัก ทั้งนี้ สำหรับผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ที่ยังไม่ได้รับเช็ค ยังสามารถเดินทางไปขอรับเช็คได้ที่สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ทั้ง 11 เขต ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม เปิดให้บริการเวลา 10.00 น. - 22.00 น. ส่วนวันที่ 30 มีนาคม - วันที่ 08 เมษายน จะเปิดให้บริการตามเวลาราชการปกติ