ประกวดขบวนแห่สงกรานต์ งานประจำปีชลบุรี

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดชลบุรี จัดประกวดขบวนแห่เฉลิมฉลองมหาสงกรานต์ ชิงถ้วยพระราชทานและเงินรางวัลกว่าแสนบาท ในงานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ฯ งานสงกรานต์ และงานกาชาดจังหวัดชลบุรี ครบรอบ 77 ปี ในวันที่ 13 เมษายนนี้ นายสุรพล พงษ์ทัดศิริกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า ตามที่จังหวัด กำหนดจัดงานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ฯ งานสงกรานต์ และงานกาชาด จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2552 ครั้งที่ 77 ระหว่างวันที่ 7-15 เมษายน 2552 รวม 9 วัน 9 คืน ณ บริเวณหอพระพุทธสิหิงค์ฯ และสนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี นั้น ในวันที่ 13 เมษายน 2552 ซึ่งเป็นวันมหาสงกรานต์ ทางจังหวัด โดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี จัดกิจกรรมการสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุพระพุทธอภัยมงคลสมังคี พระพุทธสิหิงค์ฯ สรงน้ำพระสงฆ์ การรดน้ำขอพรจาก ผู้สูงอายุและคณะผู้บริหารระดับสูงของจังหวัด นอกจากนี้ยังมีไฮไลท์ของงานวันมหาสงกรานต์ นั่นก็คือ การจัดรถขบวนแห่งเฉลิมฉลองวันมหาสงกรานต์ พร้อมทั้งจัดให้มีการประกวดขบวนแห่ฯ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเงินรางวัล จำนวน 2.4 แสนบาท โดยจะแบ่งการประกวดออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทสวยงาม และประเภทความคิด ซึ่งผู้ที่ชนะการประกวดในแต่ละประเภทจะได้รับรางวัล ดังนี้ รางวัลชนะเลิศ จะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเงินรางวัล 50,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จะได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จะได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท