ทภ.3 ปลูกต้นไม้ในโครงการ พลิกฟื้นผืนป่า ด้วยพระบารมี ที่ จ. พิษณุโลก

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กองทัพภาคที่ 3 ปลูกต้นไม้ในโครงการพลิกฟื้นผืนป่า ด้วยพระบารมี ที่จังหวัดพิษณุโลก สนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันนี้(28มี.ค.52)พลโททนงศักดิ์ อภิรักษ์โยธิน แม่ทัพภาคที่ 3 พร้อมด้วยกำลังพล กองทัพภาคที่ 3 และประชาชนชาวจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกันปลูกต้นไม้ในโครงการ พลิกฟื้นฝืนป่า ด้วยพระบารมี ที่สวนเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา บริเวณสามแยกเรือนแพ เทศบาลนครพิษณุโลก เพื่อสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เพื่อฟื้นฟูอนุรักษ์ธรรมชาติป่าไม้และสิ่งแวดล้อม สร้างความสมดุลระบบนิเวศ และสร้างความตระหนักให้ประชาชนช่วยกันปลูกต้นไม้และหวงแหนป่าไม้ โดยต้นไม้ที่ปลูกในวันนี้จำนวน 550 ต้น ประกอบด้วย ต้นอินทนิล ประดู่มะค่า ยางนา ตะเคียนทอง หว้าและไทรย้อย สำหรับโครงการ พลิกฟื้นฝืนป่า ด้วยพระบารมี เป็นโครงการของกองทัพบกที่จัดขึ้น ระยะดำเนินการตั้งแต่ปี 2551 -2554 ในส่วนของกองทัพภาคที่ 3 ได้ปลูกป่าไปแล้วจำนวน 3,702 ไร่ รวมทั้งสร้างฝายต้นน้ำหรือฝายชะลอน้ำจำนวน 20,000 ฝาย