อบต.วังกระแจะ ร่วมมัสยิดเราฎอตุ้ลญีนานจัดมหกรรมอาหารอิสลาม

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

อบต.วังกระแจะ ร่วมมัสยิดเราฎอตุ้ลญีนานจัดมหกรรมอาหารอิสลาม (28 มี.ค. 52) มัสยิดเราฎอตุ้ลญีนาน ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด นายกนก ใจรักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ เปิดมหกรรมอาหารอิสลาม ซึ่งอบต.วังกระแจะ ร่วมกับคณะกรรมการมัสยิดเราฎอตุ้ลญีนาน ชุมชนอิสลามในจังหวัดตราดร่วมกันจัดขึ้น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ กล่าวว่า การจัดมหกรรมอาหารอิสลามในครั้งนี้เพื่อหารายได้ในการซ่อมแซมหอพักของโรงเรียนสอนศาสนาเราฎอตุ้ลญีนาน และเป็นการใช้ในสวัสดิการครูสอนศาสนา และบำรุงการศึกษา และค่าใช้จ่ายจ่าง ๆ ของมัสยิด อย่างไรก็ตามการจัดมหกรรมอาหารครั้งนี้มีกิจกรรมที่หลากหลายประกอบด้วยการจำหน่ายอาหารอิสลามที่หาทานยากในท้องตลาด เพื่อเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมการประกอบอาหารของชาวมุสลิม ทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีในกลุ่มชาวมุสลิมและชาวพุทธในพื้นที่ ซึ่งนอกจากมีการแสดงและจำหน่ายอาหารมุสลิมแล้งยังมีกิจกรรมอื่น ๆ อาทิ การแสดงบนเวทีของเยาวชนชาวมุสลิมชาวมุสลิม เป็นต้น