วัดคำสายทอง อำเภอเมืองมุกดาหาร จัดบรรพชาอุปสมบท เฉลิมพระเกียรติฯ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

วัดคำสายทอง อำเภอเมืองมุกดาหาร จัดบรรพชาอุปสมบท เฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี และบุญมหาชาติประจำปี ในวันที่ 4-5 เมษายนนี้ พระครูมงคลวิทยาคุณ เจ้าอาวาสวัดคำสายทอง อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร เปิดเผยว่า คณะสงฆ์วัดคำสายทองร่วมกับคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองมุกดาหาร ทายกทายิกา ได้กำหนดจัดงานบรรพชาอุปสมบทหมู่ภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติประจำปี 2552 เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนเยาวชน ได้ศึกษาหลักธรรมทางศาสนา เพิ่มพูนปัญญา ให้เด็กและเยาวชนสามารถพัฒนาตนให้เป็นคนดีของสังคม โดยกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 4-5 เมษายน 2552 ทั้งนี้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี พระครูมงคลวิทยาคุณ กล่าวว่า ในวันดังกล่าว คณะกรรมการวัดคำสายทองกำหนดจัดงานบุญมหาชาติประจำปีด้วย เพื่อรักษาสืบทอด ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นต่อไป และสำหรับผู้ปกครองที่ประสงค์จะนำบุตรหลานเข้าร่วมบรรพชาตามโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ ต้องมีอายุตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ วัดคำสายทอง หรือโทร 086-2351811