ผู้นำทางทหารของสหรัฐกล่าวว่า เจ้าหน้าที่สืบราชการลับของปากีสถานให้การสนับสนุนเครือข่ายอัลกออิดะห์

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

พลเรือเอกไมค์ มัลเลน เจ้าหน้าที่ทหารระดับสูงของสหรัฐ กล่าวเมื่อวานนี้ว่ามีสิ่งบ่งบอกหลายอย่างที่ระบุว่า เจ้าหน้าที่ในสำนักงานข่าวกรองของปากีสถานให้การสนับสนุนเครือข่ายอัลกออิดะห์ กับกลุ่มตอลิบัน ซึ่งเป็นเรื่องหนึ่งที่จะต้องได้รับการแก้ไขหลังจากที่ก่อนหน้านี้สำนักงานด้านข่าวกรองหรือไอเอสไอ.ของปากีสถานเคยถูกกล่าวหาว่า ไม่ยอมตัดความสัมพันธ์กับกลุ่มหัวรุนแรงทั้งสองกลุ่มที่ความสัมพันธ์ดังกล่าวได้เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยสงครามเย็นเป็นต้นมา และหลังจากการโจมตีสหรัฐเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2544 สหรัฐต้องการให้เจ้าหน้าที่สืบราชการลับของปากีสถานตัดความสัมพันธ์กับคนทั้งสองกลุ่ม แต่ความสัมพันธ์ดังกล่าวก็ยังคงมีอยู่ต่อไป.