สปส.เผย 2 วัน ผู้ประกันตนมาขอรับเช็คช่วยชาติแล้วเกือบ 2 ล้านคนทั่วประเทศ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานประกันสังคม เผย 2 วัน ผู้ประกันตนมาขอรับเช็คช่วยชาติแล้วเกือบ 2 ล้านคนทั่วประเทศ คิดเป็นเงินกว่า 4,000 ล้านบาท คาด วันเสาร์-อาทิตย์ จำนวนผู้ประกันตนที่มาขอรับจะพุ่งสูงเกือบเท่าตัว นางสุจิตรา บุญชู รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) กล่าวว่า จากรายงานข้อมูลจากเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมพบว่า ในช่วง 2 วัน คือ วันที่ 26 และ 27 มีนาคม มียอดผู้ประกันตนตามมาตรา 33 หรือผู้ประกันตนที่ทำงานกับนายจ้าง และผู้ประกันตนตามมาตรา 39 หรือผู้ประกันตนโดยสมัครใจ ทั่วประเทศ มาขอรับเช็คช่วยชาติ 2,000 บาท สำหรับผู้ประกันตนที่มีฐานเงินเดือนไม่เกิน 15,000 บาท จำนวนกว่า 1,900,000 คน คิดเป็นเงินกว่า 4,000 ล้านบาท ทั้งนี้คาดว่าตัวเลขผู้ประกันตนที่มาขอรับเช็คช่วยชาติ ในช่วงวันที่ 28 และ 29 มีนาคม ซึ่งเป็นวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ จะมีจำนวนเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัว

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด