ก.วิทย์ฯ ระดมนักวิจัยพัฒนาตู้รถไฟรองรับโครงการส่วนต่อขยายรถไฟฟ้า

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดมนักวิจัยพัฒนาตู้รถไฟรองรับโครงการส่วนต่อขยายรถไฟฟ้าช่วยลดต้นทุนการก่อสร้าง พร้อมเตรียมเสนอต่อนายกรัฐมนตรี ในงานสัมมนา เรื่อง "การวิจัย พัฒนา และการสร้างนวัตกรรม : โอกาสของอุตสาหกรรมไทยท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจโลก จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คุณหญิง กัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า สวทน.เป็นหน่วยงานใหม่ที่จัดตั้งภายใต้กระทรวงวิทย์ฯ เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาล โดยมุ่งสนับสนุนงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ เชื่อมโยงระหว่างนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย วิศวกร และภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมไทย และลดการนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ เบื้องต้นสวทน. มีแผนกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยการสำรวจหาความต้องการของภาคอุตสาหกรรมไทยเกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ ว่ามีความต้องการด้านใด ซึ่งจะนำนักวิทยาศาสตร์ นักวิศวกรของกระทรวงกว่า 600 คนมาช่วยดำเนินการ เบื้องต้นจะเน้นอุตสาหกรรมเครื่องจักร การผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ต่างๆ ที่ไทยประกอบขึ้นได้ โดยจะเริ่มพัฒนาตู้รถไฟฟ้า เนื่องจากขณะนี้ภาครัฐมีแผนขยายโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าบีทีเอส อย่างไรก็ตาม จะมีการหารือกันอีกครั้งก่อนจะเสนอนายกรัฐมนตรีต่อไป สำหรับการเชื่อมโยงระหว่างภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม หากเอกชนรายใดต้องการลงทุนในการวิจัยและพัฒนา กระทรวงจะสนับสนุนงบประมาณร้อยละ 50 ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวคาดว่า ภายในระยะเวลา 3-5 ปีจะช่วยลดการนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศได้ปีละกว่า 10,000 ล้านบาท