ร.ร.บ้านตะโคงสามัคคี จับมือ อปท. อนุรักษ์แย้สร้างสมดุลทางธรรมชาติ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

โรงเรียนบ้านตะโคงสามัคคี อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อนุรักษ์แย้ไม่ให้สูญพันธุ์ เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ให้กับบุตรหลานและสร้างความสมดุลให้กับธรรมชาติ โรงเรียนบ้านตะโคงสามัคคี ต.บ้านด่าน อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชาวบ้าน 4 หมู่บ้านในเขตบริการ ร่วมกันอนุรักษ์ "แย้ ซึ่งเป็นสัตว์เลื้อยคลานจำพวกเดียวกับกิ้งก่า หรือที่เรียกกันว่า แย้นา หรือแย้ผีเสื้อ ที่มาอาศัยอยู่รอบบริเวณโรงเรียนบนเนื้อที่กว่า 50 ไร่ เพื่อไม่ให้สูญพันธุ์ และเป็นแหล่งศึกษาเรีรู้ของบุตรหลาน อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสมดุลให้กับธรรมชาติ โดยทางชุมชนและโรงเรียนได้ร่วมกันอนุรักษ์อย่างจริงจัง มาตั้งแต่ปี 2543 จนถึงขณะนี้ ไม่ให้ชาวบ้านเข้าไปรบกวน และล่าไปเป็นอาหาร ทั้งนี้ได้มีการทำพันธสัญญาร่วมกัน ระหว่างชุมชนว่า หากพบผู้ใดลักลอบล่าแย้ในเขตอนุรักษ์ ก็จะถูกปรับขั้นต้นตั้งแต่ 500 5,000 บาท ซึ่งได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านเป็นอย่างดี ทั้งนี้ จากการสำรวจล่าสุดพบว่ามีแย้อาศัยอยู่ประมาณ 280 300 ตัว และมีแนวโน้มที่จะขยายพันธุ์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนทำให้เด็กนักเรียน และชาวบ้าน เกิดความผูกพัน นำอาหาร จำพวกข้าวตอกขั้ว และเศษอาหารที่เหลือจากการรับประทาน ไปหว่านไว้ตามจุดต่างๆ ที่แย้อาศัย เพื่อเป็นอาหารให้กับแย้ ด้าน นายขจรพัฒน์ วิภาคสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะโคงสามัคคี กล่าวว่า นอกจากจะมีการดึงชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์แย้แล้ว ยังมีการปลูกฝังให้เด็กนักเรียน ไม่ล่า หรือทำร้าย เอื้ออาทรต่อสัตว์ตามวิถีพุทธ จนทำให้การอนุรักษ์ประสบผลสำเร็จได้จนถึงปัจจุบัน

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด