เผยให้กรณีจำเป็นเท่านั้น มอบฉันทะรับเช็คฯแทนกัน

นายปั้น วรรณพินิจ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (เลขาฯ สปส.) กล่าวเมื่อวันที่ 27 มี.ค. ถึงกรณีมีผู้ประกันตนบางส่วนสอบถามถึงเรื่องการมอบฉันทะให้ผู้อื่นดำเนินการรับเช็คช่วยชาติแทนผู้ประกันตนที่แท้จริง ว่า ในเบื้องต้น นายไพฑูรย์ แก้วทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีความเป็นห่วงในเรื่องนี้และอยากให้เป็นกรณีจำเป็นที่ไม่สามารถเดินทางมารับเช็คด้วยตัวเองได้จริงๆ เท่านั้น โดยในเบื้งต้นกรณีการมอบฉันทะ ในส่วนของพยานมีข้อกำหนด 2 ข้อ คือ 1.จะต้องเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คนใดคนหนึ่งเป็นพยานคนที่ 1 และ 2.จะต้องเป็นเจ้าหน้าที่ของสำนักงานประกันสังคม (สปส.) เป็นพยานคนที่ 2 ซึ่งจนถึงขณะนี้ยังไม่มีคำสั่งอย่างเป็นทางการและชัดเจนออกมาแต่อย่างใด

ส่วนในแนวทางปฏิบัตินั้น นายปั้นกล่าวว่า ยังไม่มีข้อกำหนดที่ชัดเจนว่า ผู้ดำเนินการแทนผู้ประกันตนที่จะได้รับเช็คนั้น จะต้องเกี่ยวข้องกับผู้ได้รับเช็คอย่างไรบ้าง หรือต้องมีข้าราชการระดับใดเซ็นรับรอง ซึ่งจตนคาดว่าจะมีคำสั่งที่ชัดเจนออกมาในวันที่ 1 เมษายนนี้ เพราะ สปส.ต้องการให้กรณีการมอบฉันทะเพื่อดำเนินการรับเช็คแทนกันนั้น เป็นกรณีที่ยกเว้นจริงๆ

เรื่องล่าสุดของหมวด เศรษฐกิจ

ดูหมวด เศรษฐกิจ ทั้งหมด