โพลล์ชี้ 82%รับเช็คช่วยชาติแล้วจ่ายทันที

คมชัดลึก : แจกเช็ควันที่ 2ยังวุ่นไม่เลิกไพฑูรย์รับขลุกขลักจริง ธนาคารกรุงเทพสาขาปราจีนบุรี จัดเจ้าหน้าที่ รวม 40 คนใน 4 อำเภอโดยเฉพาะย่านนิคมอุตสาหกรรม จ่ายเช็คช่วยชาติ คาดเงินหมุนเวียน 130 ล้านบาท าวโคราชแห่รับเช็คช่วยชาติวันที่ 2 คึกคัก ประกันสังคมจังหวัดฯ ยันผู้มีสิทธิ์ที่รายชื่อตกหล่นจะได้รับเช็คช่วยชาติแน่นอน ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยเอแบคโพลล์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เปิดเผยผลสำรวจ เอแบคเรียลไทม์โพลล์ (Real-Time Survey) ที่เป็นการสำรวจผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ แบบรวดเร็วฉับไวภายในระยะเวลา 3 ชั่วโมง หลังจากมีสิ่งที่น่าสนใจติดตามในหมู่ประชาชน โดยครั้งนี้ได้ทำการสำรวจเรื่อง ประเมินความรู้สึกของประชาชนผู้มีสิทธิรับ เช็คช่วยชาติ ต่อการบริหารจัดการในการแจกเช็ค และความตั้งใจจะจับจ่ายใช้สอย กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนผู้มีสิทธิรับเช็คใน 18 จังหวัดของประเทศ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สระแก้ว นครราชสีมา สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ยโสธร มหาสารคาม เชียงใหม่ ลำปาง อุตรดิตถ์ เชียงราย นครปฐม สุราษฎร์ธานี และสตูล จำนวนตัวอย่างทั้งสิ้น 1,192 ตัวอย่าง เก็บข้อมูลในวันที่ 26 มีนาคม 2552 ผลการประเมินพบว่า ความพอใจของประชาชนที่ได้รับ เช็คช่วยชาติ โดยภาพรวมต่อการบริหารจัดการให้เช็คประชาชนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างพอใจเท่านั้น คือ ด้านความสามารถของเจ้าหน้าที่ในการอธิบายและตอบข้อคำถามต่างๆ ได้ 5.93 จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ด้านความยินดีต้อนรับของพนักงานประกันสังคม เมื่อไปติดต่อขอรับเช็ค ได้ 5.87 ด้านการพูดจาและกิริยามารยาทของพนักงานประกันสังคม ได้ 5.85 ด้านความชัดเจนของข้อมูลที่ได้รับ ได้ 5.50 ด้านการติดต่อทางโทรศัพท์กับสำนักงานประกันสังคม ได้ 5.28 ด้านจำนวนเจ้าหน้าที่ที่แจก เช็คช่วยชาติ ให้กับผู้ประกันตนได้ 5.10 และด้านความสะดวกในการเดินทางไปรับเช็ค ได้ 4.92 เท่านั้น อย่างไรก็ตาม ประชาชนส่วนใหญ่ที่ได้รับ เช็คช่วยชาติ ร้อยละ 82.8 ระบุจะใช้จ่ายทันที ในขณะที่ร้อยละ 17.2 ตั้งใจจะเก็บเอาไว้ก่อน โดยในกลุ่มที่จะใช้จ่ายทันที ร้อยละ 10.3 จะใช้หนี้สิน ร้อยละ 70.6 จะซื้ออาหาร ร้อยละ 52.2 จะซื้อของใช้ และ 0.7 จะนำไปรวมเงินดาวน์ซื้อสินค้า

ดร.นพดล กล่าวว่า สำหรับวงเงินเฉลี่ยที่ตั้งใจจะนำไปใช้จ่ายของประชาชนเท่ากับ 1,558.45 บาท นั่นหมายความว่าในกลุ่มคนที่จะใช้จ่ายทันทีมีวงเงินเฉลี่ยที่จะยังเก็บออมไว้บางส่วนประมาณ 400 - 500 บาท ประเด็นที่รัฐบาลชุดปัจจุบันของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะต้องเร่งพิจารณาคือ เมื่อถามว่า การบริหารจัดการให้ความสะดวกแก่ประชาชน ระหว่างรัฐบาล พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ กับ รัฐบาลนายอภิสิทธิ์ รัฐบาลไหนบริการประชาชนได้ดีกว่ากัน พบว่า ร้อยละ 41.6 ระบุรัฐบาลทักษิณ บริการประชาชนได้ดีกว่า ร้อยละ 20.6 ระบุรัฐบาลชุดปัจจุบันของนายอภิสิทธิ์ บริการได้ดีกว่า แต่อย่างไรก็ตาม ร้อยละ 37.8 ระบุพอๆ กัน จากกรณีมีประชาชนรอรับเช็คนานจนเป็นลม ผลสำรวจพบว่า ร้อยละ 57.8 ระบุส่งผลทำให้รัฐบาลชุดปัจจุบันเสียภาพลักษณ์ ในขณะที่ร้อยละ 42.2 ระบุไม่ส่งผลกระทบใดๆ ต่อภาพลักษณ์ของรัฐบาล ประชาชนส่วนใหญ่หรือร้อยละ 65.9 ระบุควรมีการให้ เช็คช่วยชาติ เช่นนี้อีกในอีก 6 เดือนข้างหน้า ในขณะที่ร้อยละ 34.1 ระบุไม่ควรมีอีกแล้ว ผอ.เอแบคโพลล์ ระบุว่า ผลสำรวจครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่า การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพไม่เพียงพอของหน่วยงานภาครัฐอาจส่งผลทำให้นโยบายสำคัญของรัฐบาลประสบปัญหาไม่สามารถทำให้ประชาชนพอใจตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ ภาพที่ปรากฏในวันแจก เช็คช่วยชาติ กลับมีสีหน้าของความกังวลใจในหมู่ประชาชน ไม่เชื่อมั่นว่าจะมีรายชื่อของตนหรือไม่ ประชาชนต่อแถวยาว บัตรคิวไม่เพียงพอ ไม่พบรอยยิ้มจากประชาชนและบางส่วนเป็นลมขณะต่อแถวนาน ทางออกที่น่าพิจารณาคือ รัฐบาลต้องเร่งปรับปรุงเรื่องการบริหารจัดการทั้งระบบในทุกนโยบายสำคัญของรัฐบาลโดยด่วน อาจจะใช้โอกาสที่บัณฑิตจำนวนมากกำลังหางานทำมาช่วยงานด้านการบริหารจัดการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล และรัฐบาลควรมุ่งเน้นไปที่ความสำคัญของประชาชนรากหญ้า หรือรากฐานใหญ่ของสังคม เพื่อกลุ่มข้าราชการจะได้ให้บริการประชาชนส่วนใหญ่เหล่านั้นด้วยความยินดีต้อนรับ มีกิริยามารยาทที่ดีต่อประชาชนผู้ติดต่อทุกคนโดยไม่แบ่งแยกชนชั้นอย่างเท่าเทียมกัน ธ.กรุงเทพจ่าย เช็คช่วยชาติ -คาดเงินหมุนเวียน130ล้าน เมื่อเวลา 15.30 น.วันนี้ 27 มี.ค.52 นายบุญเลิศ พัฒนสุวรรณ ผู้จัดการธนาคารกรุงเทพจำกัด (มหาชน ) สาขาปราจีนบุรี กล่าวว่า จากที่รัฐบาลมีโครงการช่วยเหลือค่าครองชีพประชาชน และบุคลากรภาครัฐ จ่าย เช็คช่วยชาติ สำหรับผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ นั้น จ.ปราจีนบุรี มียอดของผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ ที่ได้รับจ่าย เช็คช่วยชาติ คนละ 2,000 บาท รวม 2,239 คน ซึ่งทางธนาคารกรุงเทพ ได้จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการโดยเรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ในส่วนของ เช็คช่วยชาติ สำหรับผู้ประกันตนรอบแรก จ.ปราจีนบุรี มีผู้ประกันตนยอดจำนวนรวม 65,000 คน ที่จัดสรรในทุกอำเภอในรอบแรก ระหว่างวันที่ 26 มี.ค. - 8 เม.ย. 52 นั้น ทางธนาคารกรุงเทพ ได้จักำลังเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ 4 อำเภอ โดยเฉพาะในพื้นที่ย่านนิคมอุตสาหกรรมได้แก่ อ.กบินทร์บุรี อ.ศรีมหาโพธิ อ.เมือง อ.นาดี รวม 40 คน ในการร่วมอำนวยความสะดวกจ่าย เช็คช่วยชาติ ตามสถานประกอบการต่าง ๆ และตามจุดที่ทางจังหวัดได้กำหนดไว้ คาดว่าจะทำให้เงินหมุนเวียนกว่า 130 ล้านบาท บรรยากาศเต็มไปด้วยความเรียบร้อย นายบุญเลิศกล่าว แห่รับ เช็คช่วยชาติ วันที่2คึกคึกยันผู้มีรายชื่อตกหล่นได้รับเช็คแน่ ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศที่ห้องเอ็มซีซีฮอลล์ ชั้น 3 ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์นครราชสีมา ซึ่งได้จัดเป็นสถานที่ให้บริการแก่ประชาชนในเขต อ.เมือง จ.นครราชสีมา ที่เป็นผู้ประกันตนและมีสิทธิ์รับ เช็คช่วยชาติ 2,000 บาทจากรัฐบาลงวดแรก โดยทางสำนักงานประกันสังคม จ.นครราชสีมา ได้แบ่งให้ผู้ประกันตนในเขตอำเภอเมืองมารับ เช็คช่วยชาติ วันละ 6,000 คน ตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค.- 6 เม.ย. บรรยากาศการรับ เช็คช่วยชาติ วันที่สองตั้งแต่ช่วงเช้ายังคงคึกคักไปด้วยประชาชนที่มีสิทธิ์รับ เช็คช่วยชาติ จำนวนหลายพันคน ซึ่งหลังจากการเปิดให้รับ เช็คช่วยชาติ วันแรกที่ผ่านมา ปัญหาที่พบส่วนใหญ่ คือ รายชื่อของผู้มีสิทธิ์จำนวนหลายสิบคนตกหล่นหายไป จากการตรวจสอบของสำนักงานประกันสังคม จ.นครราชสีมา พบว่าสาเหตุที่รายชื่อตกหล่นหายไปเป็นเพราะผู้มีสิทธิ์เพิ่งเปลี่ยนสถานที่ทำงานใหม่ และผู้มีสิทธิ์บางรายก็เปลี่ยนชื่อใหม่ทำให้รายชื่อของตนเองตกหล่นหายไป

โดยทางสำนักงานประกันสังคมฯ ได้แก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วยการประกาศแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิ์ที่รายชื่อตกหล่นให้ไปขอตรวจสอบรายละเอียดได้ที่สำนักงานประกันสังคม จ.นครราชสีมา พร้อมกับยืนยันว่าผู้มีสิทธิ์ที่รายชื่อตกหล่นจะได้รับ เช็คช่วยชาติ อย่างแน่นอน แต่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งว่าจะได้รับ เช็คช่วยชาติ เมื่อใด และหากผู้มีสิทธิ์รายใดที่มีรายชื่อตกหล่นก็ไม่ต้องกังวลใจว่าจะไม่ได้รับ เช็คช่วยชาติ และสามารถแจ้งขอตรวจสอบได้ที่สำนักงานประกันสังคม จ.นครราชสีมาได้ทันที ส่วนผู้ที่อยู่ต่างอำเภอก็สามารถตรวจสอบได้ที่บริเวณที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ สำหรับผู้มีสิทธิ์รับเช็คตามมาตรา 39 ที่มีภูมิลำเนาในเขต อ.เมืองนครราชสีมา ก็ให้ไปตรวจสอบรายชื่อที่ห้างเดอะมอลล์นครราชสีมาและรับเช็คได้ในวันที่ 29 มี.ค.นี้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับพื้นที่ จ.นครราชสีมามีผู้ประกันตนได้รับการอนุมัติรับ เช็คช่วยชาติ 2,000 บาท จำนวน 176,821 ราย รวมเป็นจำนวนเงิน 353,642,000 บาท ซึ่งผู้ประกันตนที่ได้รับเช็คต้องเดินทางมารับเช็คด้วยตนเอง โดยจะอนุมัติจ่ายเช็ค 3 งวด คือ งวดแรกลงวันที่ 26 มีนาคม งวดที่ 2 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2552 และงวดที่ 3 ลงวันที่ 3 เมษายน แจกเช็ควันที่ 2ยังวุ่นไม่เลิกไพฑูรย์รับขลุกขลักจริง เมื่อวันที่ 27 มี.ค. ที่ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการแจก เช็คช่วยชาติ เป็นวันที่สอง ตั้งแต่เวลา 07.00 น.ยังคงมีผู้ประกันตนมาตรา 33 เดินทางมารับเช็คเป็นจำนวนมากเนื่องจากสำนักงานประกันสังคม (สปส.) ได้เพิ่มสัดส่วนผู้ประกันตนในพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์เข้ามา ทำให้การให้บริการยังไม่ราบรื่นเท่าที่ควร นอกจากนี้ผู้ประกันตนมาตรา 38 ยังคงสับสนกับวันที่จำนวนมาก ส่วนผู้ประกันตนมาตรา 39 (ผู้ประกันตนโดยสมัครใจ) มีจำนวนเบาบาง เพราะสปส.ได้เลื่อนการรับเช็คจากลานคนเมืองไปยัง สปส.เขตพื้นที่ทั้ง 11 แห่งแทน ตั้งแต่วันที่ 29 มี.ค.เป็นตนไป อย่างไรก็ตามบรรยากาศการให้บริการช่วงเช้ามีความขลุกขลักเกิดขึ้นเพราะระบบการจ่ายไฟของ กทม.เกิดความขัดข้องทำให้ผู้ประกันตนที่มารอตั้งแต่เช้าเสียเวลารอนานกว่า 1 ชั่วโมง แต่ทั้งนี้ สปส.ได้มีการปรับปรุงเพิ่มช่องทางพิเศษในการให้บริการสำหรับผู้ประกันตนที่มารับเช็คจากสถานประกอบการที่มาจากที่เดียวกันตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป ทำให้การบริการมีความคล่องตัวเพิ่มขึ้น ทั้งนี้เป็นที่น่าสังเกตว่า สปส.ได้มีการติดตั้งพัดลมไอน้ำในจุดการปฐมพยาบาลและรอบเต็นท์มากขึ้นเพื่อคลายความร้อนให้กับผู้ประกันตน นางสุจิตรา บุญชู รองเลขาธิการสปส. กล่าวว่า วันนี้สปส.ได้ปรับปรุงแนวทางการให้บริการรับเช็คด้วยการติดตั้งพัดลมไอน้ำจำนวน 20 เครื่อง ในบริเวณจุดให้บริการ และเพิ่มเจ้าหน้าที่ในฝ่ายต่างๆเข้ามาให้บริการมากขึ้น นอกจากนี้ยังเพิ่มรั้วกั้นและเต็นท์เพื่อความสะดวกสบายในการทำงานของเจ้าหน้าที่และผู้มาใช้สิทธิ์ประกันตน แต่ก็สามารถช่วยได้ในระดับหนึ่งเท่านั้น เพราะยังคงมีผู้ประกันตนมาตรามาใช้บริการในตอนเช้าเหมือนกับเมื่อวันที่ 26 มี.ค. จึงต้องมีการเพิ่มโต๊ะให้บริการและเจ้าหน้าที่เข้ามีดูแลในส่วนนี้ รวมทั้งรถบริการน้ำและสุขามาให้บริการอีกด้วย วันเดียวกัน ที่สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 3 (ดินแดง ห้วยขวาง พญาไท ราชเทวี) ตั้งอยู่ด้านหลังกระทรวงแรงงาน บรรยากาศการแจกจ่ายเช็คช่วงเช้าไม่วุ่นวายเหมือนวันแรก เนื่องจากเจ้าหน้าที่ได้จัดระเบียบให้ผู้ประกันตามมาตราที่ 39 และมาตรา 33 ของเขตดินแดงเข้าแถวกันอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อแจกจ่็ค ทั้งนี้เจ้าหน้าที่สปส.เขตพื้นที่ 3 กล่าวว่า การแจกเช็ควันที่ 27 มี.ค.เป็นไปได้ด้วยดี เพราะผู้ประกันตนเขตดินแดงมีจำนวนไม่มากและให้ความร่วมมือดี แตกต่างจากวันที่ 26 มี.ค.ที่ผู้ประกันตนมีมากกว่า และไม่ฟังเจ้าหน้าที่ บางรายใช้อารมณ์ตะโกนด่าพ่อแม่ก็มีทำให้รู้สึกเครียด สำหรับผู้ประกันตนรายชื่อที่ตกหล่นจากเมื่อวานส่วนมากเป็นผู้ที่ได้รับเช็ครอบที่ 2 ฉะนั้นต้องรอให้รายชื่อออกมาก่อน ส่วนผู้ประกันตนที่รายชื่ออยู่ในการับเช็ครอบแรกแล้วตกหล่นทางสปส.จัดเจ้าหน้าที่เพื่ออำนวยความสะดวกในการเช็คชื่อของผู้ประกันตนแบบออนไลน์ก็สามารถทราบรายละเอียดของเช็คและผู้ประกันตนได้ทั้งหมด เจ้าหน้าที่ สปส.กล่าว นายไพฑูรย์ แก้วทอง รมว.แรงงาน กล่าวถึงกรณีที่นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี สั่งให้กระทรวงแรงงานปรับปรุงการบริการจัดการวิธีการจ่าย เช็คช่วยชาติ เพื่อให้ผู้ประกันตนได้รับความสะดวกมากขึ้น ว่า การดำเนินการแจกเช็ค เมื่อวันที่ 26 มี.ค.ที่ลานคน ยอมรับมีความผิดพลาดบ้างขึ้น เพราะคาดไม่ถึงว่าจะมีผู้ประกันตนมาตรา 39 ซึ่งมีจำนวนกว่า 1 แสนคน เดินทางมารับเช็คในวันแรกจำนวนมาก ประกอบกับมีเจ้าหน้าที่ให้บริการไม่เพียงพอ เมื่อมีผู้ประกันตนมาตรา 38 (ผู้ที่ออกจากงานแต่ไม่เกิน 6 เดือน) เดินทางมารับเช็คผสมโรงด้วย จึงทำให้การบริหารเป็นไปด้วยความลำบาก ซึ่งจริงๆ แล้วผู้ประกันตนมาตรา 38 ต้องมารับเช็คหลังวันที่ 8 เม . ย . เท่านั้น แต่ด้วยความที่ไม่รู้และเมื่อเดินทางมาที่ลานคนเมืองจึงได้ต่อว่าเจ้าหน้าที่สปส . ทำงานชุ่ย ทั้งที่เรามีระบบการทำงานค่อนข้างดีอยู่แล้ว เราไม่คิดว่าการรับเช็คจะวุ่นวายขนาดนี้ เพราะคาดไม่ถึงว่าคนจะทะลักมาในที่ลานคนเมืองวันเดียว แต่ผมก็สงสัยว่าสื่อมวลชนเขียนเหมือนที่ผมพูดหรือเปล่า ถ้าไปตรวจสอบดูก็จะรู้ว่าใครที่ทำให้คลาดเคลื่อนกันแน่ โดยเฉพาะเรื่องที่ผมบอกให้ผู้ประกันตนมาตรา 39 เลื่อนการรับเช็คเป็นวันที่ 29 มี . ค . เป็นต้นไป ก็ไปลงว่าผมสั่งระงับแจกเช็คที่ลานคนเมือง ขอย้ำว่าผมก็เครียดที่เห็นข่าวความวุ่นวาย และที่ผมไม่ออกมาพูดผ่านทีวีเพื่อทำความเข้าใจกับประชาชนก็เพราะผม นายกรัฐมนตรี รมว . คลัง ได้พูดชัดเจนแล้ว หากพูดไม่ชัดจริง ผมยินดีที่จะให้เอาไปตัดคอ นายไพฑูรย์ กล่าว นายไพฑูรย์ กล่าวต่อว่า โครงการนี้เป็นครั้งแรกที่กระทรวงแรงงานรับภารกิจทำให้กับคนกว่า 9 ล้านคน ก็ต้องมีปัญหาเล็กน้อยบ้างเป็นธรรมดา จึงไม่ควรจะหยิบยกประเด็นเล็กน้อยมาโจมตี เพราะจะทำให้คนที่ทำงานเสียกำลังใจ แม้แต่โพลที่ระบุว่าพรรคประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาลมักจะให้บริการประชาชนไม่ดี เราก็ไม่ได้ไปแก้ตัว ก็พร้อมรับฟัง แต่ก็อยากถามกลับว่าเคยมีรัฐบาลไหนที่ทำให้กระทรวงแรงงานดังติดอันดับแบบนี้หรือไม่ ผู้สื่อข่าวถามว่า มีหลายฝ่ายตั้งข้อสังเกตว่ารัฐบาลจงใจทำให้เกิดความวุ่นวายเพื่อสร้างผลงานให้กับตัวเอง นายไพฑูรย์ กล่าวว่า ไม่ใช่ ต้องดูที่จุดประสงค์ เราต้องการช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนจริงๆ การที่จะโอนเงินเข้าบัญชีมันง่ายก็จริง แต่มันไม่ได้เป็นการเพิ่มมูลค่าเช็ค 2,000 บาท ในกรณีจับจ่ายใช้สอย ซึ่งวิธีนี้ทำให้กระทรวงเหนื่อยที่สุด แต่ก็ต้องทำ ด้านนายปั้น วรรณพินิจ เลขาธิการสปส. กล่าวยอมรับว่าขณะนี้มีผู้ประกันตนในทุกมาตราที่มีรายชื่อตกหล่นจำนวน 4 แสนคน ซึ่งสปส.คงต้องนำรายชื่อเหล่านี้มาตรวจสอบก่อน สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 38 ได้ส่งรายชื่อให้กับธนาคารกรุงเทพเพื่อพิมพ์เช็คแล้วจำนวน 2 แสนราย ทั้งนี้สปส.จะนำรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเช็คในมาตรา 38 แจ้งไปทางไปรษณีย์ ให้รับทราบวันและเวลาในการออกเช็คที่แน่นอน โดยจะเริ่มส่งหนังสือดังกล่าวไปให้ถึงมือผู้ปะกันตนในวันที่ 31 มี.ค.เป็นต้นไป เพื่อให้ผู้ประกันตนได้รับเช็คตั้งแต่วันที่ 5 เม.ย.ทันเวลา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง สพฐ.เผยขรก.-ลูกจ้างได้เช็คช่วยชาติ7.1หมื่นคนรับเช็ค3เม.ย. ส่งตร.คุมหวั่นส่งคนทวงหนี้ป่วนจุดรับเช็ค โพลล์ชี้ปชช.อยากให้รัฐแจกเงินช่วยเหลืออีก อภิสิทธิ์จี้ไพทูรย์แก้ปัญหาจ่ายเช็ค2พัน ไพฑูรย์แนะผู้ว่างงานรับเช็คหลัง8เม.ย.

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด